Er is eindelijk weer een aanbieder voor hypotheken op beleggingspanden. Vanaf vandaag kunnen we bemiddelen bij financiering van verhuurd onroerend goed. Daarvoor gelden de volgende selectiecriteria:

• De minimale lening bedraagt 75.000 euro en de maximale lening: 500.000 euro.
• De lening is niet hoger dan 70% van de waarde van de woning in verhuurde staat (of 70% van de investering als dat lager is en de woning recent gekocht is).

Het vastgoed:
• Betreft uitsluitend woning(en)
• Is of zal worden verhuurd
• Zal worden gebruikt voor permanente bewoning door de huurder maar niet voor zakelijke activiteiten zoals kamerverhuur (tenzij aan familie), kortstondige verhuur (bijvoorbeeld via airBnB), prostitutie, of andere niet reguliere activiteiten
• Is gelegen in één van de geselecteerde gebieden,
• Is niet belast met (een) hypothe(e)k(en)
• Is geen zelfbouw woning of een woonboot
• Verkeert in goede tot voldoende staat van onderhoud; er is geen sprake van achterstallig
onderhoud of een (gemeentelijke) aanschrijving
• Heeft, voor zover van toepassing, vergunningen voor verhuur

De aanvrager(s)
• Is tenminste 21 jaar oud
• Heeft een inkomen van minimaal EUR 45.000 per jaar
• Is EU ingezetene en woonachtig in Nederland sinds tenminste 3 jaar
• Begrijpt de risico’s van belegging in vastgoed
• Begrijpt de wettelijke bescherming die huurders genieten
• Houdt zich aan wet- en regelgeving
• Zal een deugdelijk en marktconform huurcontract gebruiken
• Heeft geen negatieve BKR registratie
• Is niet toegelaten tot de schuldsaneringsregeling volgens de Wet schuldsanering
natuurlijke personen
• Verklaart alles naar waarheid te hebben ingevuld en de volledige en alle relevante
informatie te hebben verstrekt
Geeft toestemming om voor de beoordeling van de hypotheekaanvraag bij de Stichting Bureau Kredietregistratie te Tiel te informeren naar leningen die eerder zijn aangegaan, respectievelijk melding te doen.

Meer weten? Neem contact met ons op 040-2433323 of stuur een mail

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *