Als u langer dan twee jaar ziek of arbeidsongeschikt bent, stopt uw uitkering op basis van de ziektewet. Als u na die twee jaar door uw ziekte nog maar 65% of minder van uw oude inkomen verdient, kunt in aanmerking komen voor een uitkering van het UWV. Sinds 1 januari 2004 valt u dan onder de WIA, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

WIA: WGA en IVA

De WIA kent twee soorten uitkeringen, de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Inkomensvoorziening Volledig duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA).

U valt onder de WGA als uw loonverlies minstens 35% is, maar minder dan 80%. Heeft u een loonverlies van 80% of meer, maar is er een redelijke kans op herstel? Dan is uw arbeidsongeschiktheid tijdelijk en valt u ook onder de WGA.

Alleen bij een loonverlies van minstens 80% met weinig of geen kans op herstel kunt u gebruik maken van de IVA.

Hoogte WIA-uitkeringen

De hoogte van uw WGA-uitkering bedraagt in de eerste twee maanden 75% van het zogenaamde WIA-maandloon. Daarna daalt de uitkering naar 70% van het WIA-maandloon. Het WIA-maandloon is het gemiddelde loon dat u verdiende in het jaar voordat u arbeidsongeschikt bent geworden. Over uw WIA-uitkering bouwt u 8% vakantietoeslag op.

Als u in aanmerking komt voor de IVA, dan ontvangt u een uitkering van 75% van uw laatstverdiende loon. Hiervoor geldt net als bij de WW-uitkering een maximum in de vorm van het maximumdagloon. Ook over uw IVA-uitkering bouwt u iedere maand 8% vakantietoeslag op. Is uw inkomen uit de IVA lager dan het sociaal minimum dat voor u geldt? Dan kunt u een toeslag aanvragen bij het UWV.

Minder dan 35% loonverlies

Heeft u als gevolg van ziekte of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid een loonverlies van minder dan 35%? Dan komt u niet in aanmerking voor een uitkering van het UWV. U blijft in dienst van uw werkgever en moet samen met hem of haar bepalen hoe u uw baan invult.

Ingrijpend

Als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt, is dat een ingrijpende gebeurtenis die ook nog eens flinke financiële gevolgen kan hebben. Faijdherbe, Vereijken & Van der Linde inventariseert bij het opstellen van een financieel plan ook de risico’s die eventuele arbeidsongeschiktheid met zich meebrengt.