Arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten of niet?

Wie in loondienst werkt en geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, valt terug op een IVA- of een WGA-uitkering uit de WIA, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Voor deze collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering van het Rijk wordt elke maand premie ingehouden op uw loon.

Deze uitkering is altijd lager dan uw loon was. Wanneer u voor tenminste 80% wordt afgekeurd, krijgt u maximaal 75% van uw laatste salaris met een maximum van nog geen € 40.000 inclusief vakantietoeslag (2016). Verdiende u meer, dan krijgt u over het meerdere geen uitkering.

Raakt u gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan valt u onder de WGA en krijgt u een nog lagere uitkering. Als uw werkgever een WIA-verzekering heeft, kan dit de pijn iets verzachten. Controleer dus zeker hoe u via uw werkgever verzekerd bent tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering en lastenbeschermer

Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor ondernemers en ZZP een serieuze afweging. De premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering was vroeger vrij hoog, maar is de afgelopen jaren onder invloed van de concurrentie tussen verzekeraars gedaald. Daarmee is een arbeidsongeschiktheidsverzekering steeds beter bereikbaar geworden. Ook ZZP en kleinere ondernemers sluiten daarom tegenwoordig eerder een arbeidsongeschiktheidsverzekering af.

Ook als werknemer kunt u ervoor kiezen een deel van het risico dat u loopt te verzekeren. Dat kan niet met een arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar wel met bijvoorbeeld een maandlastenbeschermer.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering of andere reserves?

Maar u kunt ook zelf een buffer opbouwen, bijvoorbeeld door te sparen. De voordelen daarvan zijn dat u het geld altijd ter beschikking hebt en het kan aanwenden voor het doel dat u wilt. Het nadeel is dat het langer duurt voor u een substantieel kapitaal voor noodsituaties hebt opgebouwd.

Wat voor u de beste keuze is, hangt af van uw persoonlijke situatie en uw voorkeuren. Maar gezien de ontwikkeling waarbij de overheid zich steeds verder terugtrekt en de zelfredzaamheid van burgers wil bevorderen, is het belangrijk dat u erover nadenkt. U moet nu niet direct een arbeidsongeschiktheidsverzekering of lastenbeschermer afsluiten, maar wel de risico’s en de alternatieven op een rij zetten. Faijdherbe, Vereijken & Van der Linde kan u hierbij helpen door al uw inkomens- en vermogenscomponenten nu en in de toekomst voor u te duiden.