Arbeidsongeschikt? Lijfrente zonder boete opnemen

Sinds het begin van de crisis is het aantal zzp’ers in Nederland explosief gestegen. Veel startende ondernemers verzekeren zich echter niet voor arbeidsongeschiktheid. Omdat zij niet kunnen terugvallen op een sociaal vangnet, baart dit de politiek zorgen.

Om hiervoor een gedeeltelijke oplossing te vinden, is in het Belastingplan 2015 vastgelegd dat zzp’ers die arbeidsongeschikt worden hun eventuele lijfrente-aanspraken zonder boete mogen opnemen. Overigens geldt dit ook voor werknemers in loondienst.

Voorwaarden

Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, gelden er wel drie voorwaarden:

  • Er moet sprake zijn van langdurige arbeidsongeschikt.
  • U heeft de voor u geldende AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  • Er is een maximum gesteld aan het op te nemen bedrag. Dit bedraagt het gemiddelde van uw inkomen van de afgelopen twee jaar voor zover dit hoger is dan € 40.000.

Groot nadeel

Hoewel het voor veel zzp’ers een geruststellende gedacht zal zijn dat zij van deze regeling gebruik kunnen maken, kleven er grote nadelen aan. De lijfrente die u opbouwt, is immers bedoeld als oudedagsvoorziening en niet om arbeidsongeschiktheid mee op te vangen. Doet u dit wel, dan eet u als het ware uw pensioen voortijdig op.

Buffer opbouwen

Als u het risico op inkomensproblemen bij arbeidsongeschiktheid wilt voorkomen, kunt u daarom beter andere maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door een buffer op te bouwen op een zakelijke spaarrekening.

Verzekeren

Daarnaast kunt u overwegen om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. Veel zzp’ers verwerpen die optie, omdat ze denken dat ze daarvoor jaarlijks vele duizenden euro’s aan premie moeten betalen. Dat is echter lang niet altijd het geval.

De premie is namelijk niet alleen afhankelijk van de hoogte van het bedrag dat u uitgekeerd krijgt als u gebruik wilt maken van de verzekering. Ook de wachttijd – de periode tussen het moment dat u arbeidsongeschikt wordt en de eerste uitkering die u ontvangt – en de duur van de uitkering spelen een belangrijke rol bij de hoogte van de premie.

Beste keuze

Het risico op arbeidsongeschiktheid is aanzienlijk groter dan velen zich realiseren. Wat voor u de beste manier is om met dit risico om te gaan, hangt af van verschillende zaken. Faijdherbe, Vereijken & Van der Linde kan u helpen om alles inzichtelijk te maken, zodat u een beslissing kunt nemen over de strategie die het beste bij u past.