Bedrijfsoverdracht: denk er bijtijds over na!

Bedrijfsoverdracht is een aspect van ondernemen dat nog te vaak op de lange baan wordt geschoven. Veel zelfstandigen realiseren zich te weinig dat het proces in drie delen uiteenvalt: de periode voor, tijdens en na de uiteindelijke bedrijfsoverdracht. Om dit traject zowel fiscaal als juridisch zo gunstig mogelijk te realiseren, is een voorbereidingsperiode van vijf tot tien jaar geen overdreven termijn.

Er zijn nog altijd teveel ondernemers die het plannen van hun bedrijfsoverdracht te lang voor zich uitschuiven. Dat kan grote gevolgen hebben voor hun financiële situatie nadat zij gestopt zijn met werken. Een ondernemer die al in de zestig is als hij de mogelijkheden tot bedrijfsoverdracht begint te verkennen, zal door potentiële kopers al snel aan het lijntje worden gehouden. Immers, naar mate zijn nood om te verkopen hoger wordt, zal de prijs van zijn bedrijf dalen.

Vrijwel altijd herstructureren voor bedrijfsoverdracht

Eigenlijk moet u er altijd op voorbereid zijn uw bedrijf te verkopen op het moment dat zich een koper aandient. Houd er echter rekening mee dat de onderneming vrijwel altijd enkele jaren voor de eigenlijke bedrijfsoverdracht moet worden geherstructureerd. Om zelf optimaal gebruik te kunnen maken van fiscale regelingen, maar bijvoorbeeld ook als uw medewerkers uw bedrijf willen overnemen.

En wat verkoopt u precies? Het gehele bedrijf of alleen de activa en passiva? Wordt de gehele bedrijfsoverdracht in één koop gedaan of gaat de onderneming op termijn over? Blijft u -stille- vennoot of niet? Vindt de bedrijfsoverdracht plaats met een earn out of verlaat u de zaak direct na de verkoop? Afhankelijk van het soort onderneming, moeten koper en verkoper samen bepalen welke vorm van bedrijfsoverdracht voor beide de beste oplossing.

Bedrijfsoverdracht: vererven of schenken

Wanneer u uw bedrijf op uw kinderen -of een ander- wilt laten overgaan, kan het voor hen aantrekkelijk zijn als zij de zaak als schenking of erfenis ontvangen. Deze manier van bedrijfsoverdracht biedt hen flinke fiscale voordelen: over het eerste miljoen van de waarde van het bedrijf hoeven zij geen belasting af te dragen, over het meerdere slechts 17%.

Er gelden echter wel regels voor deze fiscaalvriendelijke manier van bedrijfsoverdracht. Zo moeten de begunstigden in geval van vererving de onderneming tenminste vijf jaar voortzetten. Doen ze dit niet, dan worden ze alsnog belast volgens de tarieven van de successiewet. En als u hen uw bedrijf schenkt, zullen ze voor de bedrijfsoverdracht tenminste drie jaar in dienst van het bedrijf moeten zijn in het kader van de aanmerkelijk belangregeling.

Bedrijfsoverdracht vaak pensioenkapitaal

Maar in de meeste gevallen zal bedrijfsoverdracht toch om verkoop gaan. Met de opbrengst wilt u uw financiële toekomst tijdens de jaren van het pensioen veiligstellen. Maar levert de onderneming na verkoop voldoende op om er de rest van u leven van te kunnen rondkomen?

Daarmee wordt direct het belang van een gedegen financieel plan en financieel advies duidelijk. Een integrale planning waarin naast de opbrengsten uit de bedrijfsoverdracht ook andere inkomstenstromen en vermogensonderdelen zoals bijvoorbeeld uw eigen woning worden meegenomen. Wij staan stil bij zowel het heden als de toekomst, waardoor u steeds op het juiste moment de juiste actie onderneemt.