Wat zijn de kosten van uw kind?

Veel (aanstaande) ouders staan er niet bij stil, maar aan een kind zijn kosten verbonden. Hoeveel precies? En wanneer is een kind ‘op z’n duurst’? Natuurlijk zijn er geen absolute antwoorden te geven op deze vragen. Het ene kind is het andere niet en dat geldt evenzeer voor de ouders.

Toch zijn er wel algemene vuistregels waarmee u ongeveer kunt uitrekenen wat een kind aan kosten met zich meebrengt. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek kost uw eerste kind ongeveer 17 procent van het netto inkomen dat uw huishouden heeft. Heeft u twee kinderen, dan is dit gemiddeld 26 procent en bij drie kinderen 33 procent. In deze percentage zijn alle kosten meegenomen. Dus ook het huis en de -extra- energierekening.

Kosten kind al snel € 80.000

Opvallend is dat het daarbij niet uitmaakt hoe hoog het gezinsinkomen is, volgens het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting. Op grond hiervan heeft het Nibud berekend dat de kosten van een kind dat opgroeit in een gezin met een gemiddeld inkomen tot en met de basisschool ruim € 50.000 kost. Daar komt in de middelbare schooltijd (12 tot 18 jaar) nog eens een kleine € 30.000 bij.

Het begint eigenlijk al voor de geboorte. De babykamer moet worden ingericht en natuurlijk worden de eerste kleertjes gekocht. Totale kosten gemiddeld € 500. De wandelwagen is een stuk duurder en kost al snel € 800 euro. En voordat uw kind zindelijk is, maakt u alleen al zo’n € 1.500 kosten aan luiers!

Daarna gaan de kosten zitten in kleding, eten en drinken, het lidmaatschap van sportclubs en andere verenigingen, verjaardagscadeautjes (ook voor de vriendjes en vriendinnetjes!), uitjes en natuurlijk vakanties. Om nog maar te zwijgen over de kinderopvang en de babysitter die de wacht houdt als u er eens een avond niet bent.

Overheid helpt een beetje

Hoewel de overheid ook de financiële tegemoetkomingen voor kinderen in de afgelopen jaren heeft versoberd, betaalt zij nog steeds mee aan de kosten van uw kind. Onder andere door de kinderbijslag. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind bedraagt deze tussen de € 191 en € 273 per kwartaal.

Naast kinderbijslag kunt u in aanmerking komen voor het kindgebonden budget. De hoogte hiervan hangt af van het aantal kinderen dat u heeft, hun leeftijd, het gezinsinkomen en uw eventuele vermogen. Op de website van de belastingdienst kunt u uitrekenen op hoeveel kindgebonden budget u recht heeft.

Verder bestaat er kinderopvangtoeslag, die is bedoeld als tegemoetkoming voor kosten voor kinderopvang, naschoolse en buitenschoolse opvang. Ook deze is afhankelijk van uw inkomen en het aantal kinderen dat u heeft. Tot slot is er een inkomensafhankelijke tegemoetkoming studiekosten voor kinderen tot en met zeventien jaar. De bedragen van alle regelingen kunt u vinden via de website van de belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank.

Wat kost  de studie van uw kind?

Een kind dat gaat studeren aan een HBO-instelling of een universiteit, stevig doorleert en de studie in vier jaar afrond, kost gemiddeld nog eens € 30.000. Zolang de studiefinanciering bestaat, wordt zo’n € 10.000 hiervan door de overheid betaald. maar met de invoering van het sociaal leenstelsel vervalt deze overheidsbijdrage. Ervan uitgaande dat uw 22-jarige, afgestudeerde kind direct een baan vindt, op zichzelf woont en financieel onafhankelijk is, heeft u tot dat moment ongeveer € 100.000 uitgegeven aan uw kind.

Kosten kind en financiële planning

Net zoals al uw uitgaven, moeten u ook de kosten van uw kinderen meenemen in uw financiële planning. Bijvoorbeeld door al bij of kort na hun geboorte na te denken over een studiefonds of door maandelijks tesparen voor de uitgaven van later, bijvoorbeeld met een Zilvervlootrekening. Faijdherbe, Vereijken & Van der Linde houdt rekening met alle belangrijke levensmomenten, dus ook het krijgen van kinderen en hun eventuele studieplannen. Wij kunnen u helpen om kosten te duiden en ze goed in te passen in uw financieel plan.