Sinds de invoering van de nieuwe erfwet in 2010 is het schenken aan kinderen aantrekkelijker geworden. Dit komt vooral door de verruimde mogelijkheden om uw kinderen te helpen bij betalen van hun studie of huis. Voor de studie is het bedrag dat u eenmaling mag schenken ruim € 53.000 (2016). Voor de eigen woning geldt nu nog dezelfde schenkingsvrijstelling, vanaf 1 januari 2017 wordt dit bedrag verhoogd naar € 100.000.

Als u wil schenken aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar voor een ander doel, dan mag u hen éénmalig een bedrag van ruim € 25.000 (2016) geven zonder hierover belasting te betalen. Verder kunt u ongeacht hun leeftijd ruim € 5.300 (2016) per jaar schenken aan kinderen zonder fiscale gevolgen. Grootouders mogen hun kleinkinderen elk jaar ruim € 2.100 belastingvrij schenken (2016). Deze schenkingen hoeven niet besteed te worden aan een specifiek doel.

Ook niet belastingvrij schenken aan kinderen vaak interessant

Maar ook niet belastingvrij schenken aan kinderen kan aantrekkelijk zijn omdat het fiscaal vaak gunstiger is dan nalaten. Een voorbeeld: voor bedragen boven de grens van belastingvrij schenken aan kinderen heft de fiscus tot € 121.902 een schenkingsbelasting van 10%, daarboven 20% (2016). Dat is nog altijd minder dan de 25% erfbelasting die zij boven de vrijstelling moeten betalen. Pas echter op met schenken aan kinderen die een bijstandsuitkering hebben. De kans is groot dat zij het geld moeten afdragen aan de belastingdienst. En in het slechtste geval klopt de fiscus ook nog bij u aan voor de heffing over uw schenking!

Wacht ook niet tot het laatste moment met schenken aan kinderen: de fiscus kan giften, die binnen een half jaar voor het overlijden zijn gedaan, terugdraaien. Zelfs als u met regelmaat aan dezelfde begunstigde schenkt! Een belangrijke vraag is verder of u het vermogen kunt missen, nu en in de toekomst. Want als u ziek wordt en zelf zorg moet inkopen, kan dat veel van uw kapitaal vergen. En hebben uw kinderen het geld eigenlijk wel nodig of kunt u het beter aan de kleinkinderen schenken?

Op papier schenken aan kinderen

Ook als u niet over vrij kapitaal beschikt, kunt u schenken aan kinderen. Dat kan met een zogenaamde schenking op papier. Die kan later worden vereffend met bijvoorbeeld uw nalatenschap. U moet dan wel elk jaar een rentevergoeding betalen aan de begunstigde. Of deze mogelijkheid interessant is voor u, is een lastige rekensom. Voor een schenking op papier moet u namelijk een notariële akte laten opstellen met de kosten van dien.

Wel of niet -belastingvrij- schenken aan kinderen is dus vooral een zaak van zorgvuldige financiële planning. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen, zijn:

  • Moet u wel schenken aan kinderen en zo ja, hoeveel en hoe vaak?
  • Wat wilt u bereiken met schenken aan kinderen?
  • Hebben de begunstigden het wel echt nodig en -als er sprake is van een bijstandssituatie- wat zijn dan de risico’s dat het geld in de gemeenschapskas verdwijnt?
  • In het geval van niet belastingvrij schenken: wie betaalt de fiscus?

Faijdherbe, Vereijken & Van der Linde adviseert u er graag over.