Schenken voor de studie van uw kind

Studeren is niet goedkoop. Zeker nu de studiefinanciering in 2015 is vervangen door het sociaal leenstelsel. Steeds meer ouders overwegen daarom hun kinderen geld te schenken voor hun studiefonds. Dat kan op verschillende manieren en onder verschillende voorwaarden.

Gemiddeld bedragen de kosten van een studie van een thuiswonende student tussen de € 400 en € 600 per maand. Bij een opleiding van vier jaar kost de studie dus in het gunstigste geval zo’n € 20.000. Voor uitwonende studenten loopt dit al snel op tot minimaal € 35.000. En na de invoering van het sociaal leenstelsel worden deze kosten nog hoger.

Schenken voor de studie: de mogelijkheden

Ouders mogen hun kinderen elk jaar ongeveer € 5.300 (2016) schenken zonder dat dit fiscale gevolgen heeft. Daarnaast mogen ze elk kind tussen de 18 en 40 jaar eenmalig een bedrag schenken van ruim € 25.000 (2016) zonder dat hierover schenkbelasting hoeft worden betaald. Deze schenkingen hoeven geen specifiek doel te hebben.

Volgt uw kind een dure studie die tenminste € 20.000 per jaar kost, dan mag u het eenmalige bedrag van € 25.000 verhogen tot ruim € 53.000. Daar zijn echter wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet de schenking zijn vastgelegd in een notariële akte, die aangeeft voor welke studie of opleiding de schenking is bedoeld en hoe hoog verwachte kosten van die studie of opleiding zijn.

Ontbindende voorwaarde

Ook moet er in de acte een ontbindende voorwaarde zijn opgenomen, waarin staat dat de schenking vervalt als deze niet binnen twee jaar na het jaar van de schenking is besteed aan de genoemde studie of opleiding. Tot slot moeten zowel u als uw kind schriftelijk kunnen aantonen dat de schenking daadwerkelijk door de ouder(s) is gedaan en door uw kind is gebruikt voor de opleiding of studie.

De aanvullende vrijstelling geldt uitdrukkelijk niet voor het aflossen van een reeds bestaande studieschuld die is aangegaan voordat de schenking is gedaan.

Voor alle bedragen geldt dat dit het maximum is dat ouders samen mogen schenken zonder dat de fiscus schenkbelasting oplegt. Als u en uw partner zijn gescheiden en u allebei schenkt, mag de som van de schenkingen dus niet hoger zijn dan de hierboven genoemde bedragen

Toch niet schenken?

Schenken voor de studie van uw kind is lang niet altijd de beste oplossing. Volgens de wet mag u studerende kinderen namelijk tot hun 27ste onderhouden. Als uw kind de studie niet zelf kan betalen, mogen de ouders dit doen zonder dat dit als schenking wordt gezien.

Voor studerende kinderen jonger dan 21 jaar geldt zelfs dat u – onder voorwaarden – bij uw aangifte Inkomstenbelasting een bedrag mag aftrekken. Als ouders mag u dan geen kinderbijslag krijgen en uw kind mag geen studiefinanciering ontvangen. Deze mogelijkheid is sinds 2015 vervallen.

Geen gebruik maken van de eenmalig verhoogde vrijstelling heeft als voordeel dat u die mogelijkheid beschikbaar houdt voor een andere gelegenheid. Een huwelijk, bijvoorbeeld. Of een huis. Of een vervolgopleiding, mocht uw kind op een later moment opnieuw een studie willen oppakken. Zolang uw kind of zijn of haar wettelijke partner nog geen 40 is, kunt u dan op een later moment alsnog een hoog bedrag schenken onder gunstige voorwaarden.

Daarnaast kan het soms aantrekkelijk zijn om uw kinderen ged te lenen voor hun studie. Als u dit goed regelt, kunt u de rente van de lening onder de schenkingsvrijstelling laten vallen en hevelt u dus op een gustige manier vermogen over.

Meer informatie

Zijn u kinderen nog jong? Dan kun u ervoor kiezen om alvast te gaan sparen op een speciale jeugdrekening of door middel van een studieverzekering. Wilt u meer weten over de mogelijkheden die er zijn en wat de beste oplossing is voor uw situatie? Faijdherbe, Vereijken & Van der Linde adviseert u er graag over.