Studiefonds vaak onmisbaar voor de studie van uw kinderen

De overheid betaalt steeds minder mee aan de studie van jongvolwassenen. De basisbeurs voor uitwonende HBO- en universitaire studenten bedraagt € 288,95 per maand (2016), thuiswonende studenten krijgen slechts € 103,78. Het voor het studiejaar 2015-2016 wettelijk vastgestelde collegegeld voor voltijd hoger onderwijs bedraagt € 1.951. Afhankelijk van het inkomen van de ouders komt uw kind mogelijk nog in aanmerking voor een aanvullende beurs of heeft het de mogelijkheid te lenen.

U hoeft geen wiskundeknobbel te hebben om te constateren dat hier een financieel gat gaapt. Daarom is het raadzaam om ruim voordat uw kinderen gaan studeren een studiefonds op te bouwen. Helemaal als u zich realiseert dat het sociaal leenstelsel sinds september 2015 de studiefinancieringsregeling vervangt.

Studiefonds: zelfs sparen/beleggen of juist verzekeren?

Als u besluit voor een studiefonds te gaan sparen, hebt u meerdere mogelijkheden. U kunt kiezen voor een studiefonds in de vorm van een spaar- of beleggingsrekening op uw eigen naam of dat van uw kind. Het voordeel van deze opbouw is de flexibiliteit: u kunt het geld opnemen wanneer u wilt. Nadeel is dat u het dus ook voor andere doeleinde kunt gebruiken. Ook weet u niet precies wat de waarde van het studiefonds zal zijn op het moment dat uw kinderen gaan studeren.

Met een studieverzekering betaalt u maandelijks premie aan een verzekeraar, die het studiefonds beheert. Met deze kapitaalverzekering bouwt u een gegarandeerd studiefonds op. Het geld staat echter wel vast. Voordeel hiervan is dat al het gehele kapitaal voor het studiefonds is bestemd.

Studiefonds en fiscaliteit

Houd er rekening mee dat de reserveringen in het studiefonds door de fiscus worden belast met de vermogensrendementsheffing in Box 3. Ook als het studiefonds op naam van een minderjarig kind staat! Deze belasting van effectief 1,2% is verschuldigd boven een bepaalde vrijstelling. Deze bedraagt ruim € 24.000 per fiscale partner (2016). Meerderjarige inwonende kinderen worden zelf eventueel aangeslagen.

Uiteraard hebt u ook de mogelijkheid om voor het studiefonds te schenken aan uw kinderen. Dat kan fiscaalvriendelijk. U mag uw kinderen elk jaar ruim € 5.300 schenken zonder dat u of uw kind hierover belasting hoeft te betalen. Daarnaast mag u kinderen tussen de 18 en 40 jaar eenmalig ruim € 25.000 belastingvrij schenken. Wilt u hen financieel te steunen ten behoeve van hun studiefonds, dan geldt voor deze eenmalig vrijgestelde schenking zelfs een bedrag van ruim € 53.000.

De vraag is echter of schenken voor een studiefonds toegevoegde waarde heeft. Als u kinderen betreft van wie u de onderhoudsplicht hebt, is schenken immers overbodig. Pas als uw kinderen ouder zijn dan 27, wordt deze manier van bijdragen aan het studiefonds interessant.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die u heeft? Faijdherbe, Vereijken & Van der Linde adviseert u over de beste oplossingen voor uw situatie.