Als DGA neemt u  in het landschap van wet- en regelgeving een bijzondere positie in. Zo bent u bestuurder van een rechtspersoon die uw werkgever is, moet u zichzelf een realistisch salaris toekennen en kunt u een ander deel van uw inkomsten door middel van dividend laten uitbetalen. Daardoor valt u in de meeste gevallen onder alledrie de boxen van de inkomstenbelasting.

Ook heeft u als directeur-grootaandeelhouder de mogelijkheid om een eigen pensioen-BV op te richten of uw eigen hypotheekverstrekker te zijn.