Oppassen met uitkeren dividend bij opbouw pensioen in BV

Als u als DGA pensioen in uw eigen BV opbouwt, moet u voorzichtig omgaan met het uitkeren van dividend. Naast de fiscale positie van de BV kijkt de fiscus in die situatie namelijk ook naar de fiscale en commerciële waarde van uw pensioen. Keert u teveel dividend uit, dan kan hij dat interpreteren als afkoop van het opgebouwde pensioen. En dat kan hoge kosten met zich meebrengen.

Het verschil tussen de fiscale waarde en de commerciële waarde van het opgebouwde vermogen bij pensioen in eigen beheer wordt onder andere veroorzaakt door het verschil tussen de rekenrente: fiscaal 4 procent, commercieel momenteel ongeveer 2 procent. Verder mag u bij de fiscale waardering geen rekening houden met een toegezegde na-indexatie van de pensioenuitkeringen, leeftijdsterugstellingen en het risico op vroegtijdig overlijden.

Verschil in waardering pensioen leidt tot minder ruimte voor dividend

De fiscus kijkt wat de uitkeerbare winstreserve zou zijn als de pensioenverplichting die uw BV aan u heeft tegen commerciële waarde op de balans zou staan. Als gevolg hiervan heeft u minder ruimte om dividend uit te keren dan wanneer u van de fiscale balans van de BV zou uitgaan.

Mocht u toch een hoger bedrag aan dividend uitkeren, dan beschouwt de fiscus dit als afkoop van het pensioen en zal u dan aanslaan over de volledige commerciële waarde ervan tot een tarief van 52 procent. Daarnaast moet u ook nog eens 20 procent revisierente betalen.

Hoewel specialisten verwachten dat het standpunt van de Belastingdienst niet houdbaar zal zijn voor de rechter, doet u er vooralsnog verstandig aan om ons te raadplegen als u dividend wilt uitkeren.