DGA: haal het optimale uit uw BV

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een BV bent u zeer flexibel om te schuiven met vermogenscomponenten. Zeker als de activiteiten van onderneming toenemen. U kunt dan bijvoorbeeld de structuur van uw onderneming uitbreiden met een holding en uw bedrijfspand onderbrengen in een aparte onroerend goed BV. Uw BV waarin dan de feitelijke werkzaamheden plaatsvinden is uw werkmaatschappij. Door middel van de deelnemingsvrijstelling kunt u naar believen schuiven met winsten en verliezen om zo een optimaal fiscaal resultaat te realiseren.

Ook privé kunt u als DGA natuurlijk het nodige vermogen opbouwen. Dit kunt u doen door het uitkeren van dividend naar u als privépersoon. U betaalt hierover wel 25% belasting in Box 2. Als uw onderneming erg vermogend is of wordt, dan kan het voor de DGA aantrekkelijk zijn om een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) op te richten en van daaruit te beleggen omdat een VBI onder voorwaarden vrijgesteld is van vennootschapsbelasting. Meer over een VBI leest u hier.

Stoppen als DGA: BV vol cash

Bij een goede gang van zaken neemt de waarde van uw BV toe naarmate deze langer bestaat. De kans dat er een aanzienlijke overwaarde in het bedrijfspand aanwezig is en uw werkmaatschappij, geeft u de mogelijkheid bij het stoppen van uw bedrijf -of de overdracht ervan- de overwinst te realiseren. Na aflossing van eventuele schulden en het betalen van belasting, kunt u het overschot onderbrengen in uw holding BV.

Een actieve DGA blijft aan het einde van zijn ondernemerscarrière meestal over met alleen deze BV. Het geld dat daar aanwezig is, dient vaak voor het uitbetalen van het pensioen aan de DGA en kan daarnaast ook worden gebruikt voor beleggen in de BV of via een dividenduitkering naar privé worden gebracht. In dat geval geldt dan vervolgens weer de vermogensrendementsheffing van Box 3.

Verder hebt u als DGA de mogelijkheid om pensioen op te bouwen in eigen beheer. Hebt u geen BV maar bent u IB-ondernemer? Dan kunt u gebruik maken van de regeling ten behoeve van de oudedagsreserve.

Tot slot: wat hebt u nodig als u stopt?

Hoeveel u als DGA precies nodig hebt als u stopt met werken, hangt af van uw situatie. Om die én het voor uw wensen benodigde geld binnen uw onderneming(en) inzichtelijk te maken en te optimaliseren, is een integraal financieel plan een ideale routekaart. Zowel als u begint als DGA, maar ook als u groeit of juist wilt stoppen of uw BV wilt overdragen aan anderen. Wij kunnen u hierover adviseren.