Continuïteit van de onderneming, hoofdzaak voor starter én gevestigde ondernemer

Of u nu al jaren onderneemt of pas bent gestart, de continuïteit van uw onderneming is de levensader van uw heden en uw toekomst. Dat schept verplichtingen; naar uzelf, uw gezin, uw personeel en uw klanten en leveranciers. Het is de grote gemene deler van alle ondernemers: nu én straks de continuïteit van uw onderneming garanderen.

Er zijn wellicht meer verschillen dan overeenkomsten tussen starters en gevestigde ondernemers als het gaat om het realiseren van een onderneming met continuïteit. Als starter is het vooral belangrijk om voldoende eigen inkomen te genereren. Wanneer u al jaren een bedrijf hebt, spelen andere zaken een rol en hebt u andere verantwoordelijkheden, onder meer naar uw medewerkers.

Ondernemerstestament als onderdeel continuïteit onderneming

Hebt u er als succesvolle ondernemer wel eens bij stilgestaan wat er met uw bedrijf gebeurt als u onverwachts komt te overlijden? Zijn er anderen die uw rol dan kunnen overnemen, weten wat er speelt en wat er in de komende maanden gedaan moet worden om de continuïteit van de onderneming te waarborgen? En zo ja, heeft deze zaakwaarnemer toegang tot alle relevante documenten in uw bedrijf en de beschikking over de zakelijke bankrekeningen?

Een ondernemerstestament kan in zo’n situatie uitkomst bieden en de continuïteit van uw onderneming waarborgen. Natuurlijk wilt u uw erfgenamen niet belasten op het moment dat zij al worden geconfronteerd met een onverwacht verdriet. In een ondernemerstestament kunt u zelf bepalen wie uw zaken waarneemt in een dergelijke situatie. Het benoemen van een zaakwaarnemer garandeert de continuïteit van uw bedrijf, ook als u er niet meer bent. En dat is van belang voor uw nabestaanden, maar ook voor uw medewerkers

Continuïteit onderneming van starters en kleinbedrijf

Ook als u starter bent of een kleiner bedrijf runt, is de continuïteit van uw onderneming van levensbelang. Uiteraard kunt ook u een ondernemerstestament opstellen. Maar zeker bij eenmanszaken en kleinere BV’s en VOF’s zal de noodzaak voor persoonlijke financiële continuïteit binnen de onderneming de boventoon voeren, zeker als het een startend bedrijf betreft.

Gelukkig kunt u gebruik maken van fiscale regelingen, zoals bijvoorbeeld startersaftrek, de MKB vrijstellingsregeling en de versoepelde investeringsregelingen. Zo is uw fiscale winst aanzienlijk lager dan uw nettowinst en houdt u dus privé meer over.

Eigen vermogen en continuïteit van de onderneming

Zeker als u vanuit loondienst een bedrijf start, hebt u te maken met belangrijke inkomstenvraagstukken. Hoe gaat in uw levensonderhoud voorzien? Hoe overbrugt u de periode tussen de start en het incasseren van omzet?

Misschien hebt u een gouden handdruk gekregen, die u kunt gebruiken voor een periodieke uitkering of om in te brengen in een zakelijke samenwerking. Of u hebt eigen vermogen uit spaartegoeden of de overwaarde van uw woning. Maar hoe kunt u dit zo interessant mogelijk aanwenden om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen?

Zoals voor alle beslissingen op financieel gebied geldt, is ook de continuïteit van uw onderneming vooral een kwestie van gedegen planning. Vermogen, inkomsten, tegoeden, spaarplannen, hypotheken en zakelijke prognoses moeten samenkomen in een totaaloverzicht, een integraal financieel plan voor nu en later. Zo hebt u een gedegen financiële prognose voor de toekomst, waarmee u de continuïteit van uw onderneming kunt managen en daarmee uw persoonlijke financiële situatie. Wij adviseren u er graag over.