BV of VOF, eenmanszaak of toch anders: hoe bepaalt u de keuze?

Als ondernemer moet u bepalen welke rechtsvorm uw bedrijf heeft of krijgt. BV of VOF, of toch een eenmanszaak? Vaak spelen vooral fiscale aspecten een rol bij de keuze tussen BV of VOF. Dat is soms terecht, maar lang niet altijd.

Afhankelijk van uw beroep, uw aansprakelijkheidsrisico en uw samenwerkingsverband, kunt u een keuze maken uit verschillende rechtspersonen waaronder u uw activiteiten wilt onderbrengen. Start u met één of meerdere compagnons, dan kiest u meestal voor een BV of VOF. Bent u de enige ondernemer, dan kunt u ook een eenmanszaak beginnen.

BV of VOF en eenmanszaak: de belangrijkste verschillen

De keuze BV of VOF heeft vooral te maken met het aansprakelijkheidsrisico en fiscale verschillen. Als u een VOF of eenmanszaak start, dan wordt u niet beschouwd als een zakelijke rechtspersoon, maar kunt u als ondernemer persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de risico’s die u in uw bedrijf neemt. Als ondernemer in een BV is dit risico beperkt.

Daarnaast is er een belangrijk verschil in de wijze waarop de winst van een BV of VOF en eenmanszaak door de fiscus wordt beschouwd. In het geval van een BV moet de eigenaar -veelal directeur-grootaandeelhouder- zichzelf vanuit het bedrijf een salaris toekennen, waarover inkomstenbelasting moet worden betaald. Verder kan er over de winst dividend worden uitgekeerd. De winst van de onderneming wordt belast met 20 of 25% en dat is bijna altijd lager dan het tarief voor de inkomstenbelasting.

Bij een VOF of eenmanszaak wordt de winst, in tegenstelling tot bij een BV, gezien als inkomen dat wordt belast in Box 1. U betaalt dus inkomstenbelasting, maar kunt ook gebruik maken van diverse regelingen, waardoor uw fiscale winst lager is dan uw nettowinst.

BV of VOF: aansprakelijkheid

De keuze BV of VOF / eenmanszaak valt fiscaal gezien pas vanaf een winst tussen € 100.000 en € 150.000 ten gunste van een BV uit. Toch zijn er andere factoren waardoor de vraag BV of VOF (of een andere rechtsvorm) ten gunste van de BV kan uitpakken. Het voordeel van een BV boven een VOF of eenmanszaak is de beperkte aansprakelijkheid van de bestuurders van de BV.
In de praktijk betekent dit dat u als directeur en bestuurder van een BV bij financiële problemen van uw bedrijf en een eventueel faillissement pas privé aansprakelijk kan worden gesteld als u onbehoorlijk bestuur hebt gevoerd. Dit moet eerst worden aangetoond door de klager alvorens u privé opdraait voor uw zakelijke risico’s.

Maar als u een BV hebt waarin u als enige werknemer arbeid verricht, dient de vraag zich aan in hoeverre u uw rechtspositie beschermt met uw ondernemingsvorm. In een dergelijk geval hebt u waarschijnlijk meer zekerheid met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, die u als BV of VOF, maar ook als eenmanszaak kunt afsluiten.

BV of VOF en de ondernemerslevenslijn

Veel startende ondernemers die geen grote (financiële) risico’s lopen, beginnen hun bedrijf als eenmanszaak. Naarmate hun bedrijf groeit en de bedrijfsuitoefening complexer wordt, verandert deze rechtsvorm in een BV of VOF. De keuze voor de vorm wordt dus vaak ingegeven door de ondernemerslevenslijn en de fase waarin de onderneming zich op een zeker moment bevindt. Ook de wens of noodzaak om een holdingmaatschappij op te richten of zakelijk onroerend goed onder te brengen ineen aparte entiteit, kan hierbij een argument zijn.

De keuze tussen een BV of VOF is echter geen exacte wetenschap. Afhankelijk van de ambitie van u als ondernemer en de groei van het bedrijf en de activiteiten kan het op enig moment zo zijn dat u de rechtsvorm van uw zaak beter kunt veranderen. Veelal gebeurt dit om de belastingheffing optimaal te laten aansluiten bij de geldstromen.

De vraag herstructureren of niet, BV of VOF, eenmanszaak of een andere vorm, maakt deel uit van het dynamische geheel dat uw bedrijf nu eenmaal is. Het is van belang alle aspecten van de onderneming én de ondernemer permanent te monitoren om hierop in de loop der jaren het beste antwoord op te geven. Faijdherbe, Vereijken & Van der Linde kan hierbij helpen.