Vermogensstructurering voor ondernemers

Als ondernemer kunt u uw vermogensstructurering op diverse manieren inrichten. De kunst is is om zowel mogelijkheden binnen als buiten de onderneming te gebruiken om tot de beste keuzes -en dus resultaten- te komen.

Als u wilt beleggen, kunt u dat doen vanuit uw BV. Als deze zeer vermogend is, kan het gunstig zijn om de BV om te zetten naar een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI), al dan niet door uw bedrijf te splitsen. Een VBI is een NV, waarbinnen u maximaal 90% van de aandelen in eigen bezit mag hebben.

Voordeel is -zeker in het kader van vermogensstructurering- dat de VBI geheel is vrijgesteld van vennootschapsbelasting en geen dividendbelasting hoeft in te houden op de dividenduitkeringen. Wel betaalt u -indien u een aanmerkelijk belang hebt van 5% of meer- in Box 2 1% belasting over de heffingsgrondslag. Hebt u geen aanmerkelijk belang, dan betaalt u 1,2% belasting in box 3.

Ook privé meenemen bij vermogensstructurering

U kunt u er ook voor kiezen om vermogen naar uw privé over te brengen, al dan niet in de vorm van een lening. Zeker als u een hoger rendement behaalt dan de leenrente die de BV u rekent, kan dit interessant zijn als strategie binnen uw vermogensstructurering. Maar houd er altijd rekening mee dat een lening ooit moet worden terugbetaald.

Ook wanneer u een eenmanszaak of VOF hebt, moet u soms keuzes maken inzake uw vermogensstructurering. Bijvoorbeeld als u een pand bezit waarin u zowel werkt als woont. Het kan gunstig zijn om dit in privé te houden, maar soms is het aantrekkelijker om uw bedrijfsdeel onder uw zakelijk vermogen te scharen.

Indien uw pand volgens de wetgeving onder privé valt omdat uw werkruimte geen eigen opgang heeft, kunt u er toch voor kiezen om een administratieve scheiding te maken. Een consequentie is dan wel dat u over dat deel van uw woning dat als zakelijk wordt bestempeld, geen hypotheekrenteaftrek in Box 1 kunt toepassen. Afhankelijk van de situatie, kan dit echter in het kader van uw vermogensstructurering een interessante keuze zijn.

Veranderingen in vermogensstructurering

De juiste keuzes bij vermogensstructurering hangen af van veel factoren. Vermogensstructurering binnen een integraal financieel plan begint altijd met een grondige analyse. Een goede planning, die permanent wordt gemonitord, is essentieel om optimaal rendement te halen uit uw zakelijke – en privévermogen. Afhankelijk van de omstandigheden, kunt u uw vermogensstructurering dan samen met Faijdherbe, Vereijken & Van der Linde periodiek bijstellen om zo tot optimale resultaten te komen.