Nieuwe spelregels eigenrisicodragerschap WGA

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in september 2015 aangekondigd dat de spelregels op de WGA-markt veranderen. Daardoor wordt het speelveld eerlijker en kunnen verzekeraars beter met het UWV gaan concurreren.

Werkgevers kunnen het risico voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) onderbrengen bij het UWV of besluiten om eigenrisicodrager te zijn. In het laatste geval brengen ze het risico in de meeste gevallen onder bij een verzekeringsmaatschappij. Dat laatste is in sommige gevallen financieel interessant, hoewel ook het tegenovergestelde waar kan zijn.

Verzekeraars hanteren namelijk een ander rekenmodel dan het UWV. Hierdoor is de standaardpremie van verzekeraars vaak lager. Anderzijds houden zij bij het vaststellen van hun premies wel rekening met claims uit het verleden. Het UWV doet dat vooralsnog niet. Daardoor kan een werkgever die zijn WGA-risico had afgedekt met een verzekering soms voordeel halen door over te stappen naar het UVW.

Oneerlijke concurrentie

Om deze ‘oneerlijke concurrentie’ tegen te gaan, heeft Asscher nu besloten om striktere voorwaarden te hanteren bij de overstap. Ondernemers die hun WGA-risico vanaf 1 januari 2016 bij het UWV onderbrengen, zijn verplicht om daar tenminste drie jaar te blijven voordat ze (weer) mogen kiezen voor eigenrisicodragerschap.

Op deze manier wil de minister voorkomen dat werkgevers enkel op basis van winstmotieven overstappen. Mede daarom geldt voor werkgevers die hun eigenrisicodragerschap al eerder beëindigden, diezelfde termijn van drie jaar.

Lastige keuze

Hoewel Asscher de spelregels nu duidelijk heeft verwoord, betekent dit niet direct dat het voor werkgevers makkelijker wordt om een keuze te maken. Want hoewel sommige werkgevers in 2016 nog een voordeel kunnen halen door zich via het UWV te verzekeren, is het nog niet duidelijk of dit ook geldt voor de jaren daarna.

Dat komt omdat verzekeraars de premies voor 2017 en later nog niet hebben vastgesteld. Vanaf 2017 moet  er namelijk een evenwichtiger systeem komen binnen het huidige stelsel. Omdat de randvoorwaarden hiervoor nog niet helder zijn, houden verzekeraars voorlopig een slag om de arm.

Specialist raadplegen

Uit brieven van minister Asscher blijkt dat hij onder andere een onderscheid maakt in kleine, middelgrote en grote werkgevers. De vraag of een werkgever zijn WGA-risico moet onderbrengen bij het UVW of moet kiezen voor eigenrisicodragerschap is derhalve niet met een simpel ja of nee te beantwoorden.

Gedegen advies van een specialist is in dit verband dus raadzaam. Faijdherbe, Vereijken & Van der Linde heeft zich gespecialiseerd in deze materie, is op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en kan u op basis van de inzichten van vandaag informeren en adviseren. Wij helpen u graag bij het maken van uw beslissing.