Meer verantwoordelijkheden voor werkgevers bij pensioencommunicatie

Pensioenuitvoerders hebben vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheden in de pensioencommunicatie richting hun deelnemers. Dat is vastgelegd de nieuwe Wet pensioencommunicatie. Het doel van de wet is om de informatie over de persoonlijke pensioensituatie beter te laten aansluiten op de verwachtingen van werknemers.

Het gebeurt nog te veel dat werknemers hun pensioensituatie niet goed genoeg kunnen duiden, vindt de overheid. Hierdoor kunnen zij niet ingrijpen als dat nodig mocht zijn. Daarom is besloten om de regels voor pensioencommunicatie strenger te maken. Ook werkgevers hebben plichten waar het de pensioencommunicatie betreft, al zijn die niet hard vastgelegd

Pensioencommunicatie: wat moet u doen?

Vanaf 2015 verwacht de overheid van werkgevers dat zij een gedegen basiskennis hebben van pensioen in het algemeen en van de binnen het bedrijf geldende pensioenregeling(en) in het bijzonder. Tegelijkertijd stelt de toelichting bij het wetsvoorstel dat de wettelijke rol van de werkgever niet wordt uitgebreid.

De kans is echter groot dat de pensioenuitvoerders op termijn een deel van hun verantwoordelijkheden zullen verleggen naar werkgevers. Die staan immers dichterbij de deelnemers dan de uitvoerders en zouden daardoor beter een signalerende functie kunnen vervullen.

Externe expertise inschakelen

Slechts weinig bedrijven hebben de kennis in huis die nodig is om op de juiste manier te communiceren over de uiterst complexe pensioenmaterie. In de praktijk zal de informatie zoals bedoeld in de Wet pensioencommunicatie daarom meestal worden verzorgd door een derde partij die wel voldoende pensioendeskundig is. Dat kan de pensioenuitvoerder zijn, maar logischerwijs ook een onafhankelijke pensioenadviseur.

Financieel planner neemt werk uit handen

Pensioen is complexe materie. Zelfs als u bekwame medewerkers bij personeelszaken heeft, betekent dit nog niet dat zij pensioenspecialisten zijn. Faijdherbe, Vereijken & Van der Linde met pensioen als specialisme heeft dan een grote toegevoegde waarde. Door onze onafhankelijke status zijn wij in staat de situatie van uw werknemers goed te duiden en door onze specifieke kennis nemen wij u en uw mensen veel werk uit handen.