Eigen huis en erfbelasting

Hebben u en uw partner een eigen huis en bent u elkaars erfgenaam? Dan kan het gebeuren dat de belastingdienst een deel van de waarde van het huis als erfbelasting opeist als één van beide komt te overlijden.

Of dit gebeurt en voor welk bedrag, is ondermeer afhankelijk van de waarde van het huis, uw vermogenspositie en de verdeling van dit vermogen. Maar ook bepalingen in uw huwelijkse voorwaarden en testament spelen een belangrijke rol.

De fiscus kijkt bij het bepalen van de erfbelasting eigenlijk enkel naar het vermogen dat u van uw partner erft, of dit nu geld, waardepapieren of bijvoorbeeld het huis betreft. Dit vermogen is voor de langstlevende partner vrijgesteld tot een bedrag van € 636.180 (2016). Over het meerdere dat u erft, moet u tenminste 10 en maximaal 20 procent erfbelasting betalen.

Uitstel erfbealsting eigen woning

In principe moet u uiterlijk acht maanden na het overlijden aangifte van erfbelasting doen. Moet u de woning verkopen en bent u bang dat dit niet op korte termijn lukt? Dan kunt u een jaar uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst.

Bedraagt de verschuldigde erfbelasting maximaal € 50.000, dan gelden hiervoor geen aanvullende regels. Is het bedrag dat u moet betalen hoger, dan moet u het hypotheekrecht van de woning als onderpand overdragen aan de fiscus.

Erfbelasting deels omzeilen

Er zijn meerdere mogelijkheden om ervoor te zorgen dat dit vermogen zo optimaal mogelijk wordt verdeeld. Als u in uw huwelijkse voorwaarden een bepaling opneemt op basis waarvan het vermogen bij overlijden wordt afgerekend als zijnde gemeenschappelijk, wordt bij het bepalen van de erfbelasting slechts de helft van de waarde van dit vermogen als nalatenschap van de overleden partner aangemerkt.

Ook kunt het partnerdeel van het huis direct aan de kinderen vererven, zonder dat de rechten van de langstlevende partner worden aangetast. De erfbelasting die dan moet worden betaald is weliswaar hoger; elk kind heeft een vrijstelling van ruim € 20.000 (2016) en betaalt daarboven een tarief van maximaal 20 procent. Het voordeel is wel dat er dan slechts één keer erfbelasting hoeft worden betaald en niet twee keer en de waardestijging direct bij de kinderen zit.

Overlijdensrisicoverzekering en erfbelasting

Om over een financiële buffer te beschikken in het geval één van de partners komt te overlijden, kunt u ervoor kiezen een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Het is dan belangrijk dat de premies van de verzekering volledig door de begunstigde worden betaald. Is dit niet het geval, dan moet u ook over de uitkering van de verzekering erfbelasting betalen. Bij partners die zijn gehuwd in gemeenschap van goederen komt de helft van de premies immers altijd voor 50 procent uit het vermogen van de andere partner. Daarom is die situatie slechts de helft van de uitkering vrijgesteld van erbelasting.

Wilt u meer weten of zoekt u gedegen advies van een specialist? Neem dan contact met ons op.