Het kan iedereen overkomen, langdurig ziek worden of zelfs onverwachts overlijden. Daarom is het verstandig om stil te staan bij de financiële gevolgen daarvan voor u en uw gezin. Is er een nabestaandenpensioen zodat uw partner en de kinderen inkomen houden als u komt te overlijden? En van welke regelingen kunnen u en zij nog meer gebruik maken?

Indien u overlijdt, komt uw partner wellicht in aanmerking voor een uitkering op grond van de Algemene nabestaanden Wet (Anw), een nabestaandenpensioen dat los staat van het partner- of nabestaandenpensioen dat u via uw pensioenregeling kunt opbouwen. De voorwaarden voor het recht op  -en behouden van- het Anw-nabestaandenpensioen zijn complex.

Ook kan het zijn dat de Anw slechts gedeeltelijk of tijdelijk wordt uitgekeerd. Heeft uw partner bijvoorbeeld een eigen inkomen, dan is er zeker sprake van een Anw-hiaat. U kunt zich hiertegen verzekeren, maar dat is lang niet altijd de beste oplossing; de vraag is altijd wat u wel en niet moet afdekken via een nabestaandenpensioen en voor welke periode.

Halfwezen uitkering sinds juli 2013 vervallen

Sinds 1 juli 2013 is halfwezenuitkering vervallen. Tot die tijd kreeg u als achtergebleven ouder met kinderen onder de 18 jaar een halfwezenuitkering van 20 procent van het minimumloon, ongeveer € 250 bruto per maand. Dit bedrag was gekoppeld aan de leeftijd van uw kind(eren) en niet aan uw inkomen.

Nabestaanden met kinderen onder de 18 jaar komen sinds 1 januari 2015 niet langer in aanmerking voor een hogere uitkering. Tot die tijd konden zij maximaal 90% van het minimumloon krijgen. Sinds dit jaar geldt ook in deze situatie een maximale uitkering van 70%.

Hoogte Anw

Afhankelijk van uw inkomen ontvangt u meer of minder nabestaandenuitkering. In de praktijk krijgt u geen uitkering als uw bruto maandinkomen hoger is dan € 2.900. U mist dan dus € 250 bruto per maand ten opzichte van de oude situatie. Als u geen kinderen onder de 18 heeft, verandert er niets en vervalt uw recht op een Anw nabestaandenpensioen vanaf een bruto maandinkomen van ongeveer € 2.400.

Het kabinetsplan om de Algemene nabestaandenwet in 2014 voor nieuwe aanvragers te beperken tot maximaal één jaar, is door het begrotingsakkoord van 2013 komen te vervallen.

Nabestaandenpensioen, overlijdensrisicoverzekering en testament

Zoals gezegd staat het Anw nabestaandenpensioen los van het partnerpensioen dat u kunt opbouwen binnen uw pensioenregeling. U moet in de meeste gevallen zelf aangeven dat u deze aanvulling wenst.

Natuurlijk kunt u ook een overlijdensrisicoverzekering afsluiten om uw financiële risico’s af te dekken. Let altijd  goed op of de verzekering uitkeert bij overlijden, bij leven of een combinatie tussen deze twee Bent u alleenstaand? Vraag uzelf dan altijd af of een uitkering bij overlijden wel zinvol is.

Naast het nabestaandenpensioen en uw levensverzekeringen moet u niet vergeten ook uw testament te optimaliseren. Een financieel planner die tevens estateplanner is, kan u met al deze zaken helpen.

Ziek of arbeidsongeschikt

Ook langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben invloed op uw financiële huishouding. Als u in de ziektewet belandt, krijgt u meestal nog maar 70 procent van uw salaris uitgekeerd. U komt echt in de gevarenzone als u dreigt arbeidsongeschikt te raken. Zeker als u gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid raakt en u geen passend werk kunt vinden, kunnen de financiële gevolgen dramatisch zijn.

Vraagstukken over inkomen na een ingrijpende gebeurtenis zijn vaak ingewikkeld. Faijdherbe, Vereijken & Van der Linde helpt de gevolgen ervan te overzien en adviseert u op maat.