Uw inkomen na uw pensionering bestaat in het gunstigste geval uit drie delen: AOW, werknemerspensioen en het zogenaamde derde pijlerpensioen. Iedereen die tussen zijn 15e en de pensioenleeftijd in Nederland woont of heeft gewoond, komt in aanmerking voor AOW. Daarnaast bouwen de meeste mensen in loondienst pensioen op via de pensioenregeling van hun werk.

Door middel van banksparen of een lijfrente kunt u pensioen opbouwen in de derde pijler. Veel ondernemers maken gebruik van deze mogelijkheid. Grootaandeelhouders van een BV hebben daarnaast de mogelijkheid om pensioen op te bouwen in eigen beheer.