Wie in Nederland woont, bouwt tussen zijn 15e en de pensioenleeftijd AOW-rechten op. De hoogte van de AOW is afhankelijk van het aantal jaren dat u in Nederland woonde gedurende die periode. Daarnaast speelt uw gezinssituatie een rol bij de hoogte van de AOW.

De laatste jaren is er veel veranderd in op het gebied van de AOW en ook in de toekomst staan ons nog de nodige wijzigingen te wachten. Meer hierover en over andere aspecten van de AOW leest u in de onderstaande artikelen.