AOW-gat, wat is dat?

Gaat u binnenkort met de VUT of maakt u al gebruik van een prepensioenregeling? Dan krijgt u te maken met het AOW-gat. Dit komt doordat uw prepensioenregeling tot uw 65ste loopt en de AOW-leeftijd omhoog is gegaan.

Door het AOW-gat komt u in het slechtste geval enkele maanden zonder inkomsten te zitten. Diverse belangenorganisaties hebben de politiek gevraagd hiervoor een oplossing te bieden. Het kabinet wil echter alleen de laagste inkomens helpen om het AOW-gat te dichten.

AOW-gat: overbruggingsregeling voor lage inkomens

Voor mensen met een laag inkomen heeft de overheid een overgangsregeling gecreëerd om het AOW-gat te dichten. Als u hiervoor in aanmerking wilt komen, mag uw inkomen niet hoger zijn dan 150 procent van het wettelijk minimumloon. Verder geldt er een vermogenstoets. Hierin worden uw eigen woning en pensioenvermogen niet meegeteld.

AOW-gat overbruggen met een lening

Als u geen gebruik kunt maken van de regeling en zelf niet voldoende geld heeft om uw AOW-gat te overbruggen, kunt u renteloos geld lenen van de Sociale Verzekeringsbank. Dit moet u terugbetalen vanaf het moment dat u de AOW-leeftijd bereikt en een uitkering ontvangt. Elke maand die u leent, moet u in een half jaar aflossen.

Daarnaast zijn veel pensioenfondsen bereid om uw pensioenuitkering eerder te laten ingaan zodat u het AOW-gat kunt dichten. U krijgt dan wel gedurende de gehele looptijd een lager maandbedrag uitgekeerd.

Partnertoeslag en AOW-gat

Ook door de verandering van de regels omtrent de AOW-partnertoeslag kan een AOW-gat ontstaan. Voor nieuwe pensioengerechtigden vervalt het mogelijke recht op partnertoeslag op 1 april 2015. U krijgt dan alleen nog toeslag als:

  • het inkomen van uw partner niet te hoog is, en
  • u voor 1 januari 2015 gehuwd of samenwonend was, en
  • u voor 1 januari 2015 een gedeeltelijke of hele toeslag ontving, en
  • u geboren bent vóór 1 november 1949, of
  • u geboren bent in november of december 1949 en voor 1 april 2015 een gedeeltelijke of hele toeslag ontving.

Het voorstel om het al bestaande recht op partnertoeslag van een gehuwde pensioengerechtigde van wie de echtgenoot jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd afhankelijk te maken van het gezamenlijk inkomen, is deze zomer ingetrokken omdat er onvoldoende steun voor is in de Eerste Kamer. ​Meer over de AOW-partnertoeslag leest u op de website van de Rijksoverheid.

Regeren is vooruitkijken

Het is dus belangrijk om snel te onderzoeken of u met een AOW-gat te maken krijgt. Als dat het geval is, kunt u maatregen nemen om te voorkomen dat u straks met een financieel probleem wordt geconfronteerd. Wij kunnen de gevolgen van het AOW-gat voor u in kaart brengen door naar al uw inkomens- en vermogensonderdelen te kijken en u waar nodig oplossingen aan te reiken. Zo weet u precies waar u aan toe bent.