Hoogte AOW: wat kunt u ermee?

Iedereen die rechtmatig in Nederland woont, is vanaf zijn 15e tot aan de wettelijke pensioenleeftijd verplicht verzekerd voor de AOW. Maar wat is de hoogte van uw AOW?

Hoogte AOW meestal 50% of 70%

De hoogte van de AOW-bedragen die u na uw pensionering krijgt, zijn vastgesteld op basis van het netto minimum loon en worden jaarlijks geïndexeerd. Als alleenstaande bedraagt de AOW hoogte 70% van het netto minimumloon. Bent u gehuwd of woont u samen dan is de AOW hoogte 50%. Degene met wie u een huishouden voert kan uw partner zijn, maar bijvoorbeeld ook een familielid of een vriend of vriendin. De AOW hoogte wordt dus bepaald door meerdere factoren. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vindt u de precieze bedragen.

Hoogte AOW en AOW-franchise

Omdat gepensioneerden minder inkomstenbelasting betalen over de eerste twee schijven, hebben zij minder bruto inkomen nodig voor hetzelfde netto inkomen als toen zij nog werkten. Daarom wordt gesteld dat de hoogte van uw pensioen 70% van uw salaris zou moeten zijn.

Bij de berekening is al rekening gehouden met de AOW hoogte. Pensioen is immers een aanvulling hierop. Daarom bestaat de AOW-franchise, een drempelbedrag over welk deel van het salaris u geen pensioen hoeft op te bouwen. De AOW bedraagt 70% van dit franchisebedrag. Of, andersom: over 10/7 van uw AOW hoeft u geen pensioen op te bouwen.

Hoogte AOW vanaf 2015

Op Prinsjesdag 2013 heeft het kabinet aangekondigd de Mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming ouderen (MKOB) in 2015 te willen afschaffen. Hiervoor in de plaats kunnen senioren -afhankelijk van hun inkomen- in aanmerking komen voor inkomensondersteuning krijgen die samenhangt met het aantal jaren dat ze in Nederland hebben gewoond en AOW hebben opgebouwd.

Hoogte AOW: voldoende voor later?

Of de hoogte van uw AOW-uitkering voor u voldoende is, hangt af van veel factoren. Misschien heeft u een pensioenregeling waardoor u extra inkomsten krijgt. Of vult u uw AOW aan met een lijfrente.

Het belangrijkste is dat u zich realiseert dat uw inkomenssituatie na uw pensionering flink verandert. Als u wilt weten wat de gevolgen zijn en of de hoogte van uw AOW voldoende is om van de leven, kunt u ons een integraal financieel plan laten opstellen.