Pensioen en de mogelijkheden van banksparen

Bouwen aan uw pensioen kan door te sparen in uw pensioenregeling en door een lijfrenteverzekering af te sluiten, maar bijvoorbeeld ook door banksparen. Bij banksparen kunt u ervoor kunt kiezen vermogen voor uw pensioen op te bouwen in Box 1, Box 3 of allebei.

Banksparen werkt eenvoudig. U stort het spaarbedrag op een geblokkeerde rekening bij een bank. Er zijn drie doelen waarvoor u kunt banksparen: een aanvulling op uw pensioen, de aflossing van uw hypotheek en uw uitvaart.

Voor banksparen ten behoeve van een bancaire lijfrente als aanvulling op uw pensioen gelden dezelfde fiscale regels als voor de lijfrenteverzekering. Een groot verschil is dat de levenslange bancaire lijfrente -uw aanvullend pensioen dus- die een minimale uitkeringstermijn kent van twintig jaar.

Dat kan een nadeel zijn: als u ouder wordt dan de door u gekozen uitkeringstermijn, is het tegoed bij de bank volledig opgebruikt en ontvangt u geen extra pensioen meer. Voordeel is dat in geval van overlijden de nog uit te keren premies aan uw nabestaanden worden uitgekeerd. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.

Banksparen: niet alleen voor pensioen

Wilt u niet banksparen voor uw pensioen, maar voor de aflossing van uw hypotheek? Dan moet u deze lening wel onderbrengen bij de bank waar uw bankspaarrekening loopt. De hypotheekrente die u moet betalen, is gekoppeld aan de rente die u krijgt over uw tegoed op de rekening die wordt gebruikt voor het banksparen.

Of u kiest voor banksparen voor uw pensioen hangt af van veel factoren, waaronder uw vrije bestedingsruimte. De vraag kan daarom niet zomaar met ja of nee worden beantwoord, maar zal altijd afhangen van andere vermogens- en inkomstenbronnen. Wij kunnen u helpen om de juiste afweging te maken.