Pensioen met lijfrente: gedegen maar weinig flexibel

Een pensioen met lijfrente valt onder de derde pijler van het pensioengebouw. U kunt een lijfrente opbouwen door een verzekering af te sluiten of door middel van een (lijfrente) beleggingsrecht of (lijfrente) spaarrekening. U kunt er ook voor kiezen om in Box 3 te sparen voor uw pensioen. U betaalt dan nu over het gespaarde kapitaal vermogensrendementsheffing (behoudens de vrijstellingen), maar de uitkering is wel vrij te besteden.

Het opbouwen van pensioen met lijfrente heeft voor- en nadelen. Voordeel zijn de fiscale aftrekmogelijkheden die u onder voorwaarden heeft, nadeel is de beperkte flexibiliteit. Een voorziening voor een lijfrente als aanvulling op uw pensioen komt namelijk in beginsel pas vrij op het moment dat u de pensioenleeftijd hebt bereikt. Met het vrijgekomen kapitaal koopt u een periodieke lijfrenteuitkering als aanvulling op uw pensioen, waarbij u de keuze hebt uit een bank- of een verzekeringsproduct.

Opbouw pensioen met lijfrente afhankelijk van jaarruimte

Hoeveel premie u voor uw pensioen jaarlijks fiscaal aftrekbaar kunt inbrengen in uw lijfrente, is afhankelijk van uw reserverings- of jaarruimte. Deze wordt ondermeer bepaald door uw inkomen of de winst uit uw onderneming. U kunt gebruik maken van uw reserveringsruimte over de afgelopen zeven jaar. Op de website van de belastingdienst kunt u de jaarruimte voor de fiscaalvriendelijke opbouw van uw pensioen berekenen.

Zoals voor veel fiscaalvriendelijke spaarmogelijkheden geldt, moet u ooit afrekenen met de fiscus. Bij een lijfrente waarbij premies in aftrek zijn genomen, worden de uitkeringen belast binnen de inkomstenbelasting. Afhankelijk van uw totale inkomen tijdens uw pensioen betaalt u hierover minimaal 15% en maximaal 52% belasting. Vooral de ondergrens is interessant: voor gepensioneerden is deze namelijk aanzienlijk lager.

Veel pensioen met lijfrente opbouwen is minder interessant

Voor de meeste mensen is het fiscaal minder interessant om een (te) hoog pensioen op te bouwen door middel van een lijfrentevoorziening. Immers, als u nu maximaal 52% bespaart, maar u moet straks 52% betalen, dan is de winst verwaarloosbaar. Toch kan dit scenario van een pensioen met lijfrente soms interessant zijn.

Wat voor u de ideale situatie is, blijkt pas als alle aspecten van uw vermogen en inkomsten nu én in de toekomst goed in kaart zijn gebracht. Wij kunnen u hierbij helpen en de effecten ervan duiden. Zo krijgt u een blauwdruk van uw financiële huishouding, op basis waarvan u uw strategie kunt bepalen en een besluit kunt nemen over een pensioen met lijfrente.