Woekerpolis lijfrente oversluiten, afkopen of premievrij maken?

Een woekerpolis is een beleggingsverzekering waarop verzekeraars zoveel kosten inhouden dat het rendement ervan erg laag is. Toen de woekerpolisaffaire in 2006 aan het licht kwam, ontstond er veel verontwaardiging. Onder grote maatschappelijke druk besloten verzekeraars dat polishouders hun woekerpolis kunnen oversluiten zonder boete te betalen. Er is zelfs een compensatieregeling in het leven geroepen, die een deel van de hoge verzekeringskosten vergoedt.

De kans dat u één of meerdere woekerpolissen heeft, is groot. Naar schatting hebben meer dan vier miljoen huishoudens in Nederland sinds de jaren ’90 één of meer van deze beleggingsverzekeringen afgesloten.

Woekerpolis oversluiten met compensatie

Uw woekerpolis oversluiten is verstandig, omdat de kans groot is dat u aanzienlijk meer rendement zult halen. Toch hebben veel polishouders dit nog steeds niet gedaan. Terwijl een woekerpolis oversluiten niet ingewikkeld of tijdrovend is!

Wat moet u doen? Allereerst kiest u een nieuw product van uw huidige verzekeraar of een andere aanbieder dat aansluit bij uw wensen en risicoprofiel. Dat kan een lijfrente zijn, maar bijvoorbeeld ook eenbankspaarproduct. Zodra u dit product hebt aangevraagd, geeft u de verzekeraar bij wie uw woekerpolis loopt de opdracht om de waarde ervan plus de compensatie over te maken naar uw nieuwe product. Houd er rekening mee dat er bij het oversluiten van de woekerpolis wel fiscale regels en gelden. Deze kunnen per woekerpolis verschillen.

Woekerpolis niet oversluiten maar afkopen of premievrij maken

U kunt er ook voor kiezen om uw woekerpolis af te kopen. In dat geval beëindigt u de verzekering en vraagt u uw verzekeraar om de afkoopwaarde plus de compensatie aan u over te maken. Ook hier gelden fiscale regels en grenzen. Verder moet u in de meeste gevallen niet alleen direct Inkomstenbelasting (maximaal 52 procent) betalen, maar ook revisierente (boete) aan de Belastingdienst betalen. Deze kan oplopen tot 20 procent van het bedrag dat aan u wordt uitgekeerd.

Of u kiest ervoor om de polis premievrij te maken. U legt dan niet langer geld in, maar laat de verzekering wel doorlopen. Ook in dit geval krijgt u een compensatiebedrag. Dit wordt op de einddatum met de poliswaarde aan u overgemaakt. Hetzelfde geldt als u uw polis ongewijzigd voortzet.

Woekerpolis oversluiten en de fiscale gevolgen

Zeker als de waarde van uw beleggingsverzekering(en) aanzienlijk is, kunnen de fiscale effecten fors zijn. Schakel daarom bij twijfel Faijdherbe, Vereijken & Van der Linde in. Wij helpen u bij:

  • De keuze om uw woekerpolis over te sluiten, af te kopen of premievrij te maken.
  • Het vaststellen van de hoogte van de compensatie.
  • Het berekenen en duiden van de fiscale gevolgen.
  • Het vaststellen van de voorwaarden waaraan uw nieuwe product moet voldoen.
  • De timing: als u belegt en u stapt over naar een ander product, worden uw beleggingen verkocht. Wanneer de financiële markten op dat moment laag staan, kunt u dus verlies op uw beleggingen maken. Het moment van wisselen van product is dus belangrijk!