Mijn pensioenoverzicht: niet volledig

Op de website Mijn pensioenoverzicht kunt u snel en eenvoudig zien hoeveel AOW en werknemerspensioen u heeft opgebouwd, al dan niet bij verschillende pensioenfondsen. Ook de hoogte van het nabestaandenpensioen treft u aan in ‘Mijn Pensioenoverzicht’ op deze website van de Stichting Pensioenregister. Wat u niet kunt raadplegen op Mijn pensioenoverzicht, is de waarde van de regelingen die u zelf heeft getroffen, zoals bijvoorbeeld lijfrentes.

Mijn pensioenoverzicht: twee van de drie pijlers

Uw inkomen na uw pensionering bestaat uit maximaal drie componenten, de drie zogenaamde pijlers van het systeem. Mijn pensioenoverzicht toont de eerste twee: AOW en uw opgebouwde pensioenrechten. De AOW is een basispensioenvoorziening die van rijkswege wordt verstrekt. U leest er meer op de pagina over de AOW.

De kans is groot dat u naast AOW een werknemerspensioen opbouwt. Tegenwoordig is een pensioenregeling de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde voor werknemers. Als uw werkgever een dergelijke regeling aanbiedt, kan dat een pensioenregeling op basis van een uitkeringsovereenkomst zijn of op basis van een premieovereenkomst. Ook dit vindt u in Mijn Pensioenoverzicht.

Een uitkeringsovereenkomst keert nadat u bent gestopt met werken maandelijks een bedrag uit dat is gebaseerd op uw middenloon of uw eindloon. Bij een premieovereenkomst koopt u na uw pensionering van het geld in uw pensioenpot een pensioenuitkering. Alle bedragen die u bij één of meerdere pensioenverzekeraars heeft opgebouwd in deze varianten, zijn te raadplegen op Mijn pensioenoverzicht.

Lijfrentes en andere reserveringen niet op Mijn pensioenoverzicht

Geld dat u zelf opzij zet voor uw oude dag is niet opgenomen in het overzicht van Mijn pensioenoverzicht. Het gaat dan meestal om lijfrentes en andere spaarplannen die u bij een verzekeraar of een bank heeft ondergebracht. Van hen krijgt u wel elk jaar een overzicht met het opgebouwde kapitaal. Meer over lijfrentes en andere mogelijkheden leest u op de pagina’s over lijfrente en banksparen.

De hoogte van uw oudedagsvoorziening zegt enkel iets over de inkomsten die u later zult hebben, maar niets over uw uitgaven en -dus- weinig over uw koopkracht. Die is afhankelijk van veel meer factoren, zoals bijvoorbeeld een eigen woning die al dan niet vrij is.

Om te bepalen of u straks voldoende inkomsten heeft om van te leven, zult u een totaaloverzicht moeten hebben over uw financiële situatie. Alleen kijken naar Mijn Pensioenoverzicht is niet voldoende, een integrale financiële planning wel. Wij zetten het niet alleen voor u op een rij, maar adviseren u tevens op basis van de beste alternatieven voor uw situatie.