Netto pensioen en netto lijfrente bij inkomen boven € 100.000

Sinds 2015 kunt u over het deel van uw salaris boven € 100.000 niet langer ‘gewoon’ pensioen opbouwen. Om iedereen die in deze categorie valt tegemoet te komen, zijn er twee nieuwe spaarmogelijkheden op vrijwillige basis geïntroduceerd: het netto pensioen en de netto lijfrente.

Netto pensioen en netto lijfrente bieden minder fiscaal voordeel dan opbouw van ‘gewoon’ pensioen. De inleg is namelijk niet fiscaal aftrekbaar. Toch hebben ze een voordeel boven regulier sparen in box 3. Zolang aantoonbaar is dat het geld is bedoeld als oudedagsreserve, hoeft u er namelijk geen vermogensrendementsheffing over te betalen.

In de praktijk wordt het netto pensioen uitgevoerd door pensioenfondsen en verzekeraars, de netto lijfrente door verzekeraars en banken. De maximale inleg bedraagt jaarlijks bruto ongeveer 1,875% van het middelloon. De uitkering na pensionering is overigens onbelast.

Vrijwillig

Netto pensioen en -lijfrente zijn vrijwillige regelingen. Wanneer uw werkgever een dergelijke regeling aanbiedt, bent u dus niet verplicht om eraan deel te nemen.

Overigens zijn werkgevers niet verplicht om de regeling aan te bieden. Maar als zij dit wel doen en zelf een bijdrage verstrekken, dan moeten zij die bijdrage naar rato uitkeren aan werknemers in dezelfde omstandigheden die niet deelnemen. Die ontvangen de werkgeversbijdrage dan als – extra – bruto loon.

Nabestaandenpensioen

Met het maximeren van de reguliere pensioenopbouw tot € 100.000 is natuurlijk ook het nabestaandenpensioen versoberd. Om dit te compenseren, kunt u privé een (extra) overlijdensrisicoverzekering (ORV) afsluiten.

De kans is echter aanzienlijk dat er aanvullende gezondheidseisen worden gesteld en dat een medische keuring verplicht is. Afhankelijk van uw leefgewoonten en medische toestand kan dit tot hogere premies leiden.

Wat is wijsheid?

Deelnemen aan een netto pensioenregeling kan interessant zijn, maar is lang niet altijd de optimale oplossing. Om te bepalen welke keuze bij u past, is het verstandig om uw huidige pensioenaanspraken en verwachte vermogen op pensioendatum tegenover uw benodigde inkomsten op dat moment te zetten. Dat is niet eenvoudig. Pensioenmaterie is ingewikkeld en er spelen daarnaast nog veel meer inkomens- en vermogensaspecten een rol.

Faijdherbe, Vereijken & Van der Linde kan u helpen dit inzichtelijk te krijgen. Zo kunt u de beslissing nemen of het slim is om ook voor een netto pensioen te sparen, op een andere manier aan vermogensopbouw te doen of een andere oplossingsrichting te kiezen.