Partnerpensioen: pensioengeld voor uw nabestaanden

Als u deelneemt aan een pensioenregeling, hebt u vrijwel altijd ook de mogelijkheid om ook voor partnerpensioen te sparen. Partnerpensioen wordt ook wel nabestaandenpensioen genoemd en zorgt er voor dat uw partner de rechten van u verkrijgt als u komt te overlijden. Wel zijn er eisen gesteld aan deze regeling, die u bij uw pensioenfonds kunt navragen.

Net als regulier pensioen kent ook partnerpensioen twee vormen: het partnerpensioen op basis van uitkeringsovereenkomst en de variant op basis van premieovereenkomst. De keuze hiervan wordt bepaald door uw werkgever. In de praktijk keert de eerste een maandelijkse som uit en moet uw partner met de andere vorm zelf een pensioenuitkering kopen.

Het partnerpensioen bedraagt doorgaans 70% van het reguliere pensioen. Als u van baan verandert kan een partnerpensioen op basis van premieovereenkomst duurder uitvallen dan bij u eerdere werkgever. Dit komt met name omdat u inmiddels wat ouder bent geworden en het voor de nieuwe pensioenverzekeraar dus duurder is om het partnerpensioen te verzekeren.

Anw en wezenpensioen

Naast het partnerpensioen kan de nabestaande in sommige gevallen in aanmerking komen voor een nabestaandenpensioen van de Algemene nabestaandenwet (Anw). Binnen de regeling van deze wet valt sinds 1 juli 2013 niet langer de halfwezenuitkering, een vast bedrag per maand dat u ontvangt als u onder andere één of meerdere kinderen onder de 18 jaar verzorgt.

Naast het nabestaandenpartnerpensioen is dikwijls ook een wezenpensioen opgenomen in een pensioenregeling. De hoogte hiervan verschilt per pensioenregeling. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd totdat het kind 18 of 21 jaar is. In sommige gevallen is deze regeling uit te breiden tot 27 jaar, bijvoorbeeld in het geval van studerende kinderen. Overlijden beide ouders, dan verdubbelt in veel gevallen het bedrag dat aan de kinderen wordt uitgekeerd.

Partnerpensioen en uw langetermijnplanning

Partnerpensioen vraagt evenals het pensioen zelf bij uitstek om een langetermijnplanning. Ook de vraag of u zelf bijvoorbeeld overlijdensrisicoverzekeringen hebt afgesloten op elkaars leven, moet worden meegenomen in de beslissing of u een partnerpensioen afsluit of niet. Het kan soms uitkomst bieden, maar is lang niet altijd noodzakelijk. Wij kunnen u adviseren over de beste oplossing voor uw situatie.