Andere baan: pensioenoverdracht of niet?

Wie van baan verandert en bij zijn nieuwe werkgever een andere pensioenregeling krijgt, kan voor een pensioenoverdracht kiezen. Binnen zes maanden na de overstap zijn pensioenuitvoerders verplicht om uw verzoek hiertoe te honoreren. Afhankelijk van de coulance van uw pensioenfonds hebt u zelfs nog meer tijd om dit besluit te nemen.

Of het voor u aantrekkelijk is gebruik te maken van het recht op pensioenoverdracht, is afhankelijk van veel factoren. Vindt u het prettig om uw complete pensioenopbouw in één oogopslag te kunnen raadplegen? Dan kan pensioenoverdracht een uitkomst zijn. Maar besef u dat ook de website Mijn pensioenoverzicht deze mogelijkheid biedt.

Pensioenoverdracht voor de beste resultaten

In de meeste gevallen zult u echter kiezen voor die mogelijkheid waarvan u de beste resultaten verwacht, danwel de variant waarbij u zelf maximale invloed kunt uitoefenen. Pensioenoverdracht kan een prettige mogelijkheid zijn als uw voorkeur bijvoorbeeld ligt bij een vorm op basis van premieovereenkomst en uw vorige regeling een uitkeringsovereenkomst kende. Of andersom.

Meer informatie over de verschillen tussen de uitkeringsovereenkomst en de premieovereenkomst vindt u hier.

Altijd overdrachtswaarde opvragen

Als u van baan verandert en nog niet weet of u gebruik wilt maken van uw recht op pensioenoverdracht is het altijd verstandig om de overdrachtswaarde op te vragen bij uw oude pensioenfonds. Dit kunt u geheel vrijblijvend doen.

Het vergelijken van pensioenregelingen is niet eenvoudig. Zo speelt naast de vorm ook de vraag mee wat het indexatiebeleid van uw oude en nieuwe pensioenregeling is. Onderzoek daarom samen met ons wat de best optie is voor u: de pensioenopbouw behouden binnen de oude regeling of kiezen voor pensioenoverdracht en de waarde onderbrengen in uw nieuwe pensioen.