Help! Heb ik een pensioentekort?

Ruim tien jaar geleden constateerde het Verbond van Verzekeraars dat 80 procent van alle Nederlanders een pensioentekort had. Tijdens de crisis kwamen de pensioenfondsen onder druk staan als gevolg van tegenvallende beleggingsresultaten en een extreem lage rekenrente, met als gevolg dat de pensioenen niet werden verhoogd en soms zelfs omlaag gingen. Door alle berichten daarover vragen steeds meer mensen zich af of ze een pensioentekort hebben, hoe groot het is en wat ze eraan kunnen.

Om antwoord te krijgen op de vraag of u een pensioentekort heeft, moet u allereerst weten wat voor u een goed pensioen is. De term pensioentekort wordt veelal gebruikt als er sprake is van een onderbreking in de opbouw van pensioen en/of AOW. De meest voorkomende redenen waardoor een pensioentekort ontstaat, zijn:

  • u heeft een pensioenbreuk omdat u van werkgever en ook van pensioenfonds bent veranderd
  • u heeft tussen uw 15e en uw wettelijke pensioenleeftijd in het buitenland gewoond, waardoor u een AOW-gat heeft
  • u heeft minder dan 40 jaar gewerkt of niet in alle jaren pensioen opgebouwd
  • u heeft part-time gewerkt of niet deelgenomen aan het arbeidsproces
  • u bent of was zelfstandig ondernemer of zzp’er
  • u wilt stoppen met werken voor u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt
  • uw levenssituatie is veranderd, bijvoorbeeld door een scheiding

Pensioentekort vaak door pensioenbreuk of AOW-gat

Wanneer u van baan verandert en via uw nieuwe werkgever bij een ander pensioenfonds gaat sparen, kan er sprake zijn van een pensioenbreuk met uiteindelijk een pensioentekort tot gevolg. Vaak bestaat de mogelijkheid om uw reeds opgebouwde pensioen te verhuizen naar het nieuwe fonds.

Iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond tussen zijn 15e en zijn wettelijke pensioenleeftijd, heeft recht op een AOW-uitkering. In elk jaar dat u in Nederland heeft gewoond, bouwt u (ongeveer) 2 procent AOW op. Verbleef u gedurende langere tijd in het buitenland, dan krijgt u minder AOW. Technisch gesproken heeft u dan een pensioentekort.

Pensioentekort: veel meer factoren dan inkomen alleen

Het antwoord op de vraag of u echt een pensioentekort heeft, is echter veel genuanceerder. Een ‘pensioentekort’ zoals hierboven beschreven, hoeft echter nog geen pensioentekort in de ware zin des woords te zijn. Een pensioentekort is eigenlijk gewoon een tekort aan inkomsten om dat te kunnen doen wat u wilt doen als u straks bent gestopt met werken. En daarbij spelen veel meer factoren dan alleen de uitkering.

Zo betaalt u na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd minder belasting over de eerste € 34.000 euro (2016) van uw inkomen. En als u een eigen huis heeft, waarvan de hypotheek (gedeeltelijk) is afgelost, kunnen uw maandlasten flink dalen. U heeft dan minder inkomen nodig om te blijven leven zoals u bent gewend en zult dus minder snel een ‘pensioentekort’ ervaren. Daarnaast kan opgebouwd vermogen -spaargeld of beleggingen- helpen een eventueel pensioentekort aan te vullen.

Oplossingen voor een pensioentekort

Al deze inkomens- en vermogensaspecten tezamen bepalen in samenspraak met uw verwachte kosten het antwoord op de vraag of er in uw situatie sprake is van een pensioentekort. Als u tot de conclusie komt dat u een pensioentekort heeft, dan moet u oplossen voordat u met pensioen gaat.

Er zijn verschillende manieren om dit te doen. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een lijfrenteverzekering of gaan banksparen ten behoeve van uw pensioen openen. Faijdherbe, Vereijken & Van der Linde kan u helpen om inzicht en overzicht te krijgen van uw financiële situatie nu en in de toekomst en u adviseren over de mogelijkheden die u heeft om de door u gewenste toekomst te realiseren.