Wet pensioencommunicatie: wat betekent het voor u?

Nu de Eerste Kamer unaniem heeft ingestemd met het wetsvoorstel pensioencommunicatie, wordt deze sinds 1 juli 2015 gefaseerd ingevoerd. In de praktijk betekent dit dat pensioenfondsen en -verzekeraars veel breder en gedetailleerder moeten gaan communiceren met hun deelnemers.

Het doel van de nieuwe wet is om de informatiebehoefte van deelnemers centraal te plaatsen en de pensioencommunicatie van uitvoerders (pensioenfondsen en -verzekeraars) te uniformeren. Daardoor zullen pensioendeelnemers, onafhankelijk van de uitvoerder, sneller en beter begrijpen hoeveel pensioen ze opbouwen en wat de waarde daarvan zal zijn in de toekomst.

Pensioen 1-2-3

De nieuwe wet schrijft voor dat de informatie moet aansluiten bij de behoefte van de deelnemers. Om hieraan te voldoen, is Pensioen 1-2-3 ontwikkeld. Pensioen 1-2-3 is vanaf 1 januari 2016 verplicht en biedt u pensioeninformatie op drie verschillende niveaus. Allereerst ontvangt u informatie op hoofdlijnen. Aansluitend kunt u ervoor kiezen om een toelichting op de hoofdlijnen of een gedetailleerde toelichting te ontvangen.

Koopkrachtplaatjes op mijnpensioenoverzicht.nl

Verder wordt de website mijnpensioenoverzicht.nl uitgebreid. Naast een overzicht van het bedrag dat u straks krijgt uitgekeerd op basis van uw AOW- en pensioenrechten, kunt u nu ook zien wat de koopkracht daarvan zal zijn. Omdat het natuurlijk onmogelijk is om de inflatie over een lange periode perfect te voorspellen, wordt uw toekomstige koopkracht in een pessimistisch, neutraal en optimistisch scenario in beeld gebracht.

Inzicht is belangrijk

Goede pensioencommunicatie is belangrijk omdat het al in een vroeg stadium inzicht kan geven in uw inkomen van later. Zeker als u tot de conclusie komt dat uw pensioen en AOW te laag zijn om uw financiële eisen en wensen mee te vervullen, is tijd namelijk een kostbaar iets. Want hoe meer tijd u heeft om extra te sparen, hoe minder u dat per maand kost.

Extra pensioen opbouwen

Er zijn meerdere manieren om straks over meer inkomen te beschikken. Zo kunt u bijvoorbeeld bijsparen voor uw pensioen. Als u vrije jaarruimte heeft, kan dat vaak op een fiscaal interessante manier, bijvoorbeeld door geld in te leggen in een lijfrente of door middel van banksparen. Maar u kunt natuurlijk ook ‘gewoon’ sparen – of beleggen – in box 3.

Hypotheek aflossen

Een andere strategie is om ervoor te zorgen dat uw vaste lasten lager zijn dan nu op het moment dat u met pensioen gaat. De meest voor de hand liggende manier hiervoor is om er voor te zorgen dat tegen die tijd de hypotheek geheel of grotendeels is afgelost. Dat is zeker interessant als u zich bedenkt dat u na pensionering waarschijnlijk in een lager belastingtarief valt, waardoor u minder profijt heeft van hypotheekrenteaftrek.

Financiële planning geeft Inzicht

Ondanks de nieuwe wet blijft pensioenmaterie ingewikkeld. En omdat er na uw pensionering meer verandert op het gebied van financiën en fiscaliteit, maakt dat de rekensom nog complexer. Wij kunnen alles inzichtelijk voor u maken. Zo weet u waar u straks staat en kunt u al in een vroeg stadium actie ondernemen, mocht dat nodig zijn.