BV: keuze voor pensioen in eigen beheer

Als u een BV hebt, kunt u ervoor kiezen om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Dat heeft niet alleen fiscale voordelen. Omdat u ervoor kunt kiezen om pensioen in eigen beheer als ‘papieren storting’ te doen, bent u een stuk flexibeler in uw cashflowmanagement. Maar bedenk wel dat uw fiscale voordelen nu op een later moment alsnog worden belast. Ook als er geen vermogen tegenover staat!

U kunt uw pensioen in eigen beheer opbouwen in uw werkmaatschappij, in uw holding of in een speciale pensioen BV. U geniet dan nu van fiscale voordelen, maar zult nadat u bent gestopt met werken inkomstenbelasting moeten betalen over het -al dan niet op papier- opgebouwde pensioen. Ook inleggen bij een bestaande pensioenverzekeraar behoort tot de mogelijkheden, alleen zult u dan wel moeten afstorten.

Pensioen in eigen beheer is lange termijnplanning

Of het opbouwen van een pensioen in eigen beheer voor uw -latere- situatie interessant is, hangt er vanaf welke inkomstencomponent uw pensioen in eigen beheer vormt; als het nadat u bent gestopt met werken met 52% wordt belast, wordt uw eerdere fiscale voordeel meer dan teniet gedaan.

U kunt er ook voor kiezen om na het (deels) beëindigen van uw bedrijfsactiviteiten uw stakingswinst geheel of gedeeltelijk in een lijfrente te storten. Ook hier geldt dat u kunt afstorten bij een bank of verzekeringsmaatschappij. U kunt ook kiezen voor een ‘papieren overdracht’ aan uw eigen BV. Een lijfrente is wel flexibeler dan pensioen: u kunt bijvoorbeeld ook kiezen voor een tijdelijke uitkering vanaf uw 65e. Zowel voor pensioen in eigen beheer als pensioen dat is ondergebracht bij een pensioenverzekeraar is afkopen lastig en vaak relatief duur is.

Risico’s van pensioen in eigen beheer

Wanneer u pensioen in eigen beheer opbouwt en wel de fiscale rechten claimt, maar niet de eigenlijke pensioenopbouw realiseert, loopt u grote risico’s. Zo wordt u na uw pensionering aangeslagen over uw ‘papieren’ pensioenopbouw, of het geld er nu is of niet.

Dat kan ingrijpende gevolgen hebben, zeker in geval van echtscheiding. Uw ex-partner kan in dat geval de helft van het -in de praktijk fictieve- pensioen opeisen, hetgeen de financiële situatie nog complexer maakt. Hetzelfde geldt overigens voor het nabestaandenpensioen. Dat kan in praktijk weer leiden tot problemen in de financiële bedrijfsvoering van uw onderneming, die dan de rechten moet afzonderen door het bedrag  af te storten.

De consequenties van pensioen in eigen beheer moeten dus nu en op termijn goed worden afgewogen. Een integraal advies van Faijdherbe, Vereijken & Van der Linde is hiervoor een uitstekend hulpmiddel, omdat het een dynamisch document is, dat elk jaar wordt bijgesteld op de dan geldende randvoorwaarden.