ZZP pensioen voor eenmanszaak of VOF

Sinds 2015 kunnen ook zzp’ers collectief sparen voor hun pensioen. Stichting ZZP Nederland, FNV Zelfstandigen, PZO-ZZP en Zelfstandigen Bouw werken voor dit zzp-pensioen samen met APG, de grootste Nederlandse pensioenuitvoerder.

Het is de bedoeling dat het ZZP pensioen een vrijwillige regeling wordt. ZZP’ers mogen dus zelf beslissen of ze er wel of geen gebruik van willen maken. Ook mogen ze zelf bepalen hoeveel geld ze willen inleggen in het collectieve ZZP pensioen.

Om ervoor te zorgen dat u straks over pensioen beschikt, zijn er ook andere mogelijkheden. Ook nu kunt u al met fiscaal voordeel sparen voor uw ZZP pensioen. Zo kunt u met de (fiscale) oudedagsreserve geld reserveren voor later. Wanneer u ZZP bent en uw rechtsvorm wel een BV is, kunt u ook kiezen voor Pensioen in eigen beheer.

ZZP pensioen en oudedagsreserve mogelijkheden en risico’s

Met de oudedagsreserve mocht u in beginsel elk jaar een percentage van maximaal 12% van uw winst aftrekken tot een maximum van € 9.542 (2013). Door de verhoging van de AOW-leeftijd is dit percentage in 2014 gedaald naar 10,9% met een maximum van € 9.542. De groei van uw oudedagsreserve mag per kalenderjaar  9,8% van de winst bedragen met een maximum van € 8.774 (2016). Heeft u ook pensioenpremie betaald? Dan moet u deze eerst aftrekken van de winst.

Het geld dat u op deze manier vrijstelt, is bedoeld als inleg in uw ZZP pensioen. U betaalt er nu geen belasting over. Maar het bedrag dat u aftrekt binnen de oudedagsreserve hoeft u niet echt in te leggen in uw ZZP pensioen. Het kan om een ‘papieren storting’ gaan.

Dit is meteen het risico van een ZZP pensioen: bij het beëindigen van de onderneming of wanneer u als ZZP met pensioen gaat, moet u het totale bedrag dat u heeft afgeschreven naar de oudedagsreserve gebruiken om een lijfrente te kopen, waarvan de uitkering wordt belast in Box 1. Maar dan moet u natuurlijk wel over voldoende liquiditeit beschikken. En of u nu geld heeft of niet, ooit zult u de fiscus moeten betalen!

ZZP pensioen: ingewikkelde materie

Naast de oudedagsreserve kunt u ook gebruik maken van een lijfrente voor uw ZZP pensioen. Deze lijfrente kunt u bij een verzekeraar of bij een bank afsluiten. De inleg is fiscaal aftrekbaar als u met een berekening kunt aantonen dat er jaarruimte is. Van die jaarruimte worden wel eerst nog eventuele pensioenpremies en reserveringen voor de oudedagsreserve afgetrokken. U kunt dus niet zonder meer gebruik maken van meerdere varianten.

Welke pensioenvorm u moet kiezen afhankelijk is van uw situatie en doelstellingen. Voor een optimaal ZZP pensioen is goede planning een vereiste. Wij zetten alles voor u op een rij. Hierdoor kunt een weloverwogen beslissing maken op welke wijze u een ZZP pensioen gaat opbouwen.