Pensioen: korting betekent minder inkomen

Hoewel de situatie door het verhogen van de rekenrente minder ernstig is geworden, voldoen meerdere pensioenfondsen nog steeds niet aan de kapitaaleis. Daarom hebben deze fondsen in april 2013 een pensioen korting doorvoeren, waardoor 1,1 miljoen Nederlanders een lagere pensioenuitkering ontvangen. Op termijn zullen nog eens 4,5 miljoen pensioenspaarders door deze maatregel worden gedupeerd.

Voor gepensioneerden is een pensioen korting natuurlijk slecht nieuws. Zij kunnen weinig anders dan hun uitgavenpatroon aanpassen op de nieuwe inkomenssituatie. Wie nog bezig is pensioen op te bouwen, doet er verstandig aan om in te schatten wat de gevolgen van de pensioen korting voor de toekomst zullen zijn.

Korting pensioen zelf herstellen?

Op het moment dat een fonds een pensioen korting doorvoert, ligt het voor de hand dat dit niet alleen voor de huidige rechthebbenden geldt, maar ook voor degenen die pas op termijn een uitkering krijgen. Met andere woorden: de korting geldt ook voor pensioen dat in de toekomst wordt uitgekeerd.

Natuurlijk bestaat de mogelijkheid dat de financiële positie van de pensioenfondsen over enkele jaren weer veel rooskleuriger is en dat de pensioen korting wordt teruggedraaid. Wie daar niet op wil of durft te speculeren, moet zelf actie ondernemen. Bijvoorbeeld door bij te sparen met een lijfrenteverzekering of door middel van banksparen.

Effect van pensioen korting op uw inkomen

Wilt u weten wat het effect is van een pensioen korting op uw besteedbare inkomen? Op de website van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud staat een handige tool waarmee u dit kunt berekenen.

Houd er ook rekening mee dat uw inkomen na uw pensionering slechts één aspect is van uw financiële huishouding. Als uw uitgaven dalen, bijvoorbeeld omdat uw huis vrij komt, heeft u ook minder inkomsten nodig. Een integraal financieel plan geeft u inzicht in uw situatie nu én in de toekomst, zodat u weet of een pensioen korting voor u betekent dat u moet bijsparen of niet. Wij kunnen u hiermee helpen.