Strengere pensioenregels, wat zijn de gevolgen?

Voor pensioenfondsen gelden er vanaf 1 januari 2015 andere regels. Het doel van de strengere pensioenregels is om ervoor te zorgen dat zowel de hoogte van de pensioenen als die van de pensioenpremies in de toekomst stabieler zijn.

Daardoor wordt de kans dat pensioenfondsen moeten korten op de uitkeringen kleiner. Verder zorgen de strengere pensioenregels ervoor dat de kosten en baten eerlijker worden verdeeld over de verschillende generaties.

Voordelen strengere pensioenregels

Omdat de strengere pensioenregels voor meer stabiliteit zorgen, hoeven de pensioenfondsen bij economische tegenwind minder snel te korten. Volgens de nieuwe regels hebben pensioenfondsen namelijk vijf jaar de tijd om een te lage dekkingsgraad op te lossen.

Moet een pensioenfonds daarna toch korten op de pensioenen, dan mag de korting worden uitgesmeerd over een periode van tien jaar. Daardoor is de kans dat uw pensioen van de ene op de andere dag flink wordt verlaagd veel kleiner.

Verder is het vanaf 2015 makkelijker om uw pensioenrechten te verhuizen naar een ander pensioenfonds, bijvoorbeeld omdat u van baan verandert. Nu moet u dit nog binnen een half jaar na uw aanmelding bij het nieuwe fonds geregeld hebben. Vanaf 2015 mag dit op elk gewenst moment.

Strengere pensioenregels: de nadelen

Door de nieuwe regels is het lastiger om de pensioenuitkering mee te laten groeien met de inflatie (indexeren). Datzelfde geldt voor het inhalen van eventuele gemiste verhogingen van de afgelopen jaren. De pensioenfondsen mogen namelijk pas gedeeltelijk indexeren als de dekkingsgraad tenminste 110% is. Volledig indexeren mag zelfs pas bij een dekkingsgraad vanaf 135%.

Pensioen en financiële planning

Uw pensioen is een belangrijke inkomenscomponent op het moment dat u stopt met werken. Daarom is het verstandig om de gevolgen van de veranderingen in de pensioenen goed te duiden en opnieuw door te rekenen. Dit geldt niet alleen voor de gevolgen van de strengere pensioenregels, maar ook voor de gevolgen die de verlaging van de pensioenpremie kan hebben.

Faijdherbe, Vereijken & Van der Linde kan u helpen de moeilijke pensioenmaterie te duiden en u desgewenst oplossingsrichtingen wijzen als u het risico loopt op een pensioengat.