Beleggingsobjecten: hoog verwacht rendement = hoog risico

Beleggingsobjecten lijken vaak interessant vanwege de hoge rendementen die worden beloofd. De keerzijde is echter dat ze een hoog risico hebben en dat de rendementen die u worden voorgespiegeld geen garanties zijn. En omdat beleggingsobjecten zich vaak in het buitenland bevinden, bent u voor het toezicht afhankelijk van anderen.

Waardebewijs

De meest voorkomende beleggingsobjecten zijn (hard)houtplantages, edelmetalen, vakantiewoningen en kavels (landbouw)grond. Wie erin belegt, krijgt in ruil daarvoor een zogenoemd waardebewijs waaraan rechten zijn verbonden. Dat kan een (gedeeltelijk) eigendomsrecht zijn, vruchtgebruik en / of een deel van het rendement. Een beleggingsobject is dus geen ‘effect’, zoals bijvoorbeeld een aandeel of een obligatie.

Nadelen beleggingsobject

Een van de nadelen van beleggingsobjecten is dat ze zich meestal in het buitenland bevinden. Hierdoor is het voor uzelf lastig om het reilen en zeilen in de gaten te houden. Verder heeft toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) buiten de landsgrenzen geen macht en bent u dus aangewezen op – de kwaliteit van – de locale toezichthouders. Ook zijn de looptijden van beleggingsobjecten meestal lang en het is moeilijk of (zeer) verliesgevend om tussentijds uit te stappen.

Als het beleggingsobject een natuurproduct is, zoals bijvoorbeeld hardhout, loopt u daarnaast het risico op het ‘mislukken’ van de oogst. Bijvoorbeeld als gevolg van te nat of te droog weer of vanwege rampen zoals aardbevingen en overstromingen. En als uw belegging een individuele belegging is, kan het gebeuren dat u minder rendement haalt dan andere investeerders omdat ‘uw’ bomen minder goed groeien dan die op de kavel van uw buren.

Risicoprofiel

Is uw risicoprofiel als belegger hoog? Dan kunt u overwegen om een deel van uw vermogen in beleggingsobjecten te stoppen. Controleer echter altijd of de aanbieder een vergunning van de AFM heeft. Is dit niet het geval, wees dan extra voorzichtig.

Probeer vervolgens te achterhalen hoe het voorspelde rendement is berekend. Informeer ook naar de risico’s en de (bijkomende) kosten van de belegging.

Onafhankelijke specialist

Laat ook een onafhankelijke specialist het beleggingsobject beoordelen voordat u een overeenkomst tekent. Faijdherbe, Vereijken & Van der Linde heeft zich gespecialiseerd in beleggen en adviseert u er graag over.

Maar blijf vooral nuchter. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat ook meestal!