Vermogen en beleggen: door een beheerder of toch zelf?

Wanneer u -een deel van- uw vermogen wilt beleggen en u besluit gebruik maken van de hulp van experts, dan staan u in principe twee mogelijkheden ter beschikking: vermogensbeheer via een vermogensbeheerder of effectenadvies.

Het belangrijkste verschil is dat u in het tweede geval zelf de beslissingen neemt hoe u uw vermogen gaat beleggen. Dat betekent ook dat u de eindverantwoordelijkheid heeft en houdt om aandelen en andere waardepapieren aan te schaffen dan wel te verkopen. In het geval van vermogensbeheer heeft de vermogensbeheerder een mandaat van u gekregen om binnen de vooraf bepaalde grenzen keuzes voor u te maken en -een deel van- uw vermogen te beleggen.

De meeste mensen die zelf de financiële markten volgen en hun eigen beslissingen willen nemen, beleggen hun vermogen zelf, maar willen wél graag sparren en discussiëren met een bekwame adviseur. Zij kiezen vaak voor effectenadvies. Ze geven de controle niet uit handen, maar maken bij het beleggen wel gebruik van de kennis en ervaring van financiële professionals.

Vermogen laten beleggen door een beheerder

Traditioneel was vermogensbeheer voorbehouden aan diegenen met een vrij beschikbaar vermogen van minimaal één miljoen euro dat zij wilden beleggen. Daarin is in de laatste jaren verandering gekomen. De grens is inmiddels vaak gedaald naar een vermogen van € 250.000 en zal naar verwachting nog omlaag gaan. Sterker nog, als u kiest voor vermogensbeheer via internet kan dat al vanaf € 25.000.

Uw vermogensbeheerder of effectenadviseur stelt eerst samen met u een risicoprofiel op. Wilt u een hoog rendement én bent u bereid daarvoor dan ook een hoger risico te lopen? Dan ziet uw profiel er heel anders uit dan wanneer u liever behoudend belegt en genoegen neemt met een lager rendement op uw vermogen. Verder zijn uw levensfase en de noodzaak om op termijn van het vermogen te moeten leven van groot belang voor de uiteindelijke keuze van uw beleggingscatagoriëen en de mogelijkheden daarbinnen. Als deze duidelijk zijn, spreekt u met uw vermogensbeheerder af wat de grenzen zijn waarbinnen hij mag beleggen.

Vermogensbeheer en beloning

Sinds 2014 geldt ook voor beleggingen een provisieverbod. Mede door stevige concurrentie wordt bij vermogensbeheer steeds vaker met een all in-tarief gewerkt, waarin de beheerfee, de transactiekosten en het bewaarloon zijn opgenomen. Hierdoor is het laten beheren en beleggen van het vermogen voor een steeds grotere groep beleggers interessant. Alleen diegenen die tijd en energie in het actief volgen van de markten kunnen en willen steken en dus zelf aan de knoppen willen zitten, blijven vaak gebruik maken van effectenadvies.

Vermogensbeheer of effectenadvies: wat wordt het?

Vermogensbeheer of effectenadvies, wat uw keuze ook zal worden bij beleggen, realiseert u zich dat deze keuze onder andere afhankelijk is van uw houding ten aanzien van financiële beslissingen, uw levensfase, de noodzaak om van het rendement van het vrij beschikbare vermogen (dan wel van het vermogen zelf) te moeten leven en de aard van uw vermogen. Verder is het antwoord op de vraag of u zelf wilt beleggen of dit wilt het laten doen de essentie. Faijdherbe, Vereijken & Van der Linde kan u helpen met het bepalen van uw risicoprofiel en uw ‘financiële DNA’ zodat u de beste oplossing voor uw situatie kunt bepalen.