Bent u getrouwd, hebt u een geregistreerd partnerschap met elkaar of hebt u een notarieel samenlevingscontract? Dan bent u voor de fiscus sinds 1 januari 2011 automatisch fiscaal partner van elkaar. Dat kan voordelen hebben, zeker als er (grote) verschillen zijn in inkomsten tussen u en uw fiscaal partner.

De fiscaal partner met de meeste inkomsten kan dan bijvoorbeeld alle gemeenschappelijke inkomensbestanddelen zoals de hypotheekrente, betaalde lijfrentepremies en de persoongebonden aftrek in mindering brengen op het belastbare inkomen, waardoor u gezamenlijk meer belastingvoordeel hebt. Als u slechts een deel van het kalenderjaar volgens de belastingdienst fiscaal partner bent, dan kunt u er toch voor kiezen om het gehele jaar als zodanig te worden beschouwd.

Geen fiscaal partner van elkaar

Kon u er als samenwoner tot 2011 -als u niet getrouwd was- vaak zelf voor kiezen om fiscaal partner van elkaar te worden of niet, door de wetswijziging bepaalt de fiscus nu of u deze status hebt of niet. Dat heeft grote gevolgen gehad: zo waren sommige ongehuwd samenwonenden die geen notarieel samenlevingscontract hebben na een overgangsperiode van één jaar per 1 januari 2012 opeens geen fiscaal partner meer van elkaar en bestond de kans dat duurzaam gescheiden levende echtgenoten dat opeens wel weer waren!

Fiscaal partner van elkaar zijn kan voordelen hebben, maar het is niet per definitie zo dat u een nadeel ondervindt als u geen fiscaal partner van elkaar bent. Een uitzondering hierop is wanneer u of uw partner komt te overlijden. In dat geval kan onder voorwaarden de vrijstelling van de erfbelasting lager zijn.

Ook familie en vrienden kunnen fiscaal partner zijn

Hebt u samen met een familielid of vriend een huis gekocht of is er sprake van een pensioenregeling waarbij uw huisgenoot is aangewezen als de begunstigde van een partnerpensioen? Ook dan is het mogelijk om fiscaal partner van elkaar te zijn. U moet dan wel bij de Gemeentelijke Basis Administratie ingeschreven staan op hetzelfde woonadres.

Faijdherbe, Vereijken & Van der Linde kan het begrip fiscaal partner voor u duiden en u adviseren wat de mogelijkheden en gevolgen in uw situatie zijn.