De huishoudtoeslag of huishoudentoeslag is een belastingtoeslag die vanaf 2015 enkele andere toeslagen had moeten vervangen. In april 2014 heeft minister Asscher van Sociale Zaken de Tweede Kamer echter laten weten dat invoering volgend jaar niet lukt vanwege uitvoeringsproblemen.

Door het besluit ontstaat er in 2015 een tekort van 600 miljoen euro op de begroting. Dit tekort loopt daarna op tot 1,2 miljard euro. Het kabinet is nu op zoek naar alternatieven voor de huishoudtoeslag.

Huishoudtoeslag in de praktijk

In de huishoudtoeslag zouden de zorgtoeslag, het kindgebonden budget, de huurtoeslag en de kinderopvangtoeslag worden samengevoegd. Het invoeren van de huishoudtoeslag was één van de bezuinigingsmaatregelen die zijn aangekondigd op Prinsjesdag 2013.

De roep om toeslagen in Nederland eenvoudiger te regelen, klinkt al langer. Door recente fraudezaken is deze roep nog luider geworden. Daarom heeft een commissie onder voorzitterschap van Kees van Dijkhuizen eerder dit jaar onderzocht hoe het beter kan. Het voorstel van de commissie om toeslagen samen te brengen in een huishouden- of huishoudtoeslag, is nu door het kabinet overgenomen.

De huishoudtoeslag wordt gefaseerd ingevoerd. Nog voor de zomer van 2014 moet het wetsvoorstel in de Tweede Kamer liggen. In 2017 wordt het kindgebonden budget toegevoegd en daarna gaat ook de huurtoeslag deel uitmaken van de huishoudtoeslag.

Vanaf 2015 wil het kabinet ook een koopkrachtregeling voor ouderen opnemen in de huishoudtoeslag. Deze vervangt de MKBO-regeling, die nu deel uitmaakt van de AOW. De MKOB is nu voor iedereen hetzelfde, de nieuwe ouderenregeling die wordt opgenomen in de huishoudtoeslag wordt inkomens- en vermogensafhankelijk. Het gevolg is dat vooral gepensioneerden met een hoog inkomen er op achteruitgaan.

Financiële gevolgen

Wat de precieze financiële gevolgen zouden zijn van de invoering van de huishoudtoeslag is nog niet bekend. Uit de cijfers in de Miljoenennota 2014 blijkt dat de overheid met de huishoudtoeslag in 2015 bijna € 500 miljoen wil besparen. Daarna stijgt de besparing naar structureel € 1 miljard per jaar. Deze bezuiniging kan worden bereikt door de toeslagen te verlagen, de eisen strenger te maken of een combinatie van beide.

De verwachting is vooral dat hogere- en middeninkomens er door de plannen op achteruit gaan, omdat de huishoudtoeslag een inkomens- en vermogensafhankelijke toeslag is. Naast uw salaris of pensioen bepaalt dus ook uw vermogen in Box 3 of u wel of niet in aanmerking komt voor de toekomstige huishoudtoeslag.