Aangifte Inkomstenbelasting goed controleren

Veel Nederlanders maken gebruik van de vooraf ingevulde aangifte Inkomstenbelasting. De gegevens die de belastingdienst al heeft ingevuld, zijn rechtstreeks aangeleverd door andere partijen, zoals werkgevers, gemeenten en financiële instellingen. Toch kunnen er nog fouten inzitten. Controleer uw aangifte dus goed, anders kunt u een boete krijgen!

De vooraf ingevulde aangifte Inkomstenbelasting is iverder uitgebreid. Voor zover ze voor 1 maart bekend waren bij de Belastingdienst, zijn voor u de volgende gegevens ingevuld op uw aangifte Inkomstenbelasting:

  • Loon, uitkeringen en pensioen
  • Hypotheekbedragen en WOZ-waarde van de eigen woning
  • Heffingskortingen
  • Banksaldi en spaartegoeden
  • Leningen en schulden
  • Betaalde premies van AOV-verzekeringen en lijfrentes
  • Buitenlandse pensioenen
  • Gegevens inzake effectenportefeuilles
  • Ingehouden dividendbelasting
  • Studiefinanciering

Aftrekposten bij aangifte Inkomstenbelasting

Het Nederlandse belastingsysteem kent meerdere mogelijkheden om fiscaal voordeel te halen. Dat kan onder andere door middel van heffingskortingen -zoals de algemene heffingskorting en arbeidskorting- en aftrekposten -zoals bijvoorbeeld giften. Meer over de aangifte Inkomstenbelasting leest u op de website van de Belastingdienst.

Optimaal profiteren van fiscaal partnerschap

Heeft u een fiscaal partner? Dan kunt u soms profiteren door de posten te verdelen over u en uw fiscaal partner. Over het algemeen geldt dat degene die een hoger tarief Inkomstenbelasting betaalt meer voordeel haalt uit aftrekposten.