Kinderopvangtoeslag, heeft u er recht op?

Kinderopvangtoeslag is een overheidsbijdrage in de kosten die u maakt voor kinderopvang. Of u gebruik kunt maken van de regeling hangt onder andere af van uw inkomen en het aantal uren dat u en uw partner werken.

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag moet u een schriftelijk contract hebben met een geregistreerde kinderopvang en werken, een studie volgen, deelnemen aan een traject naar werk of een inburgeringscursus volgen. Ook dient u het kind voor wie u kinderopvangtoeslag aanvraagt in belangrijke mate onderhouden, moet het staan ingeschreven op uw woonadres en mag het nog niet naar het voortgezet onderwijs gaan.

Kinderopvangtoeslag 2016

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van uw inkomen, het aantal uren dat u werkt en het aantal kinderen waarvoor u kinderopvangtoeslag aanvraagt. Bij het toekennen van kinderopvangtoeslag kijkt de belastingdienst naar de uren van de partner die het minste werkt. Als uw kinderen naar school gaan, heeft u recht op 70 procent van die gewerkte uren, voor kinderen die nog niet naar school gaan is dat 140 procent.

Per kind krijgt u maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag per maand. De kinderopvangtoeslag wordt berekend over het maximale uurtarief dat de overheid heeft vastgesteld. Voor dagopvang in een kindercentrum is dit € 6,89, voor naschoolse opvang € 6,42. Gaat uw kind naar een gastouder? Dan geldt in beide gevallen een maximum van € 5,52.

Ook voor ondernemers

Ook ondernemers hebben in principe recht op kinderopvangtoeslag. Zij moeten vooraf een inschatting maken van het aantal uren dat zij per jaar in hun zaak investeren. Werkt u onbezoldigd mee in het bedrijf van uw partner? Ook dan kunt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag berekenen

Op de website van de belastingdienst kunt u controleren of u recht heeft op kinderopvangtoeslag en de hoogte ervan berekenen. Komt u in aanmerking voor de regeling? Dan kunt u uw kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst aanvragen.

Wilt u meer weten over de kinderopvangtoeslag of heeft u vragen over andere zaken die met uw inkomen samenhangen? Faijdherbe, Vereijken & Van der Linde kan u adviseren over de beste oplossingen voor uw situatie.