Vermogen in Box 3: optimaal profiteren van de mogelijkheden

Als u beschikt over spaargelden en beleggingen, bouwt u vermogen op in Box 3. Als peildatum voor het vermogen in Box 3 de waarde per 1 januari genomen. De heffing wordt berekend over het meerdere boven de algemeen geldende vrijstelling van ruim € 24.000 per fiscale partner (2016). U bouwt ook vermogen op in Box 3 als u een kapitaalverzekering hebt die tot een bedrag van € 123.428 is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Deze verzekering moet echter voor 14 september 1999 zijn afgesloten.

Onder voorwaarden kunt u de vrijgestelde bedragen over uw vermogen in Box 3 flink kunt verhogen. De overheid heeft namelijk fiscaalvriendelijke regelingen getroffen om sociaal verantwoorde beleggingen te stimuleren. Het betreft alleen geselecteerde fondsen die zich toeleggen op groene beleggingen.

Wie belegt in deze fondsen, behaalt hieruit veelal een lager rendement, maar daar staat tegenover dat het heffingsvrije vermogen in Box 3 met ruim € 56.000 per persoon stijgt. De overheid heeft wel maatregelen genomen om de fiscale bevoordeling van het rendement over het vermogen dat op dit type beleggingen wordt behaald in Box 3, met ingang van 2015 in enkele jaren af te bouwen tot nul.

Verpande polissen aan de bank in Box 3

In de meeste gevallen is de kapitaalverzekering ten behoeve van de aflossing van uw huis verpand. Is dit niet het geval of hebt u de mogelijkheid om de verpanding los te koppelen, dan kan dat interessant zijn. Op grond van de overgangsregeling van 1 januari 2001, toen de huidige wet Inkomstenbelasting werd ingevoerd,  loopt uw heffingsvrije vermogen in Box 3 dan op tot  € 123.428 per persoon.
Pas wel op: als er een hogere uitkering volgt, is het meerdere  belast in Box 1 volgens de voor u geldende trede van de inkomstenbelasting. Deskundig financieel advies is in dit geval onontbeerlijk.

Vermogen in Box 3: er zijn ook risico’s

Hebt u een nieuwe woning gekocht maar raakt u uw bestaande huis niet kwijt, dan mag u de betaalde hypotheekrente van de oude woning nog drie jaar aftrekken van uw inkomen in Box 1. Daarna verschuift de waarde van de woning -conform de WOZ-beschikking van de gemeente en uw hypotheeklening- echter naar Box 3. Dat is per definitie ongunstig, omdat u dan nog maar 1,2% van de betaalde hypotheekrente kunt aftrekken.

Goed advies over welk deel van uw vermogen u waar onderbrengt, hangt samen met uw totale financiële situatie. Inzicht, overzicht, uw wensen en hoe die via een langetermijnplanning kunnen worden gerealiseerd zijn daarbij onmisbaar. Faijdherbe, Vereijken & Van der Linde kan u hierbij helpen en u assisteren bij de beslissingen die u neemt.