Lening aftrekbaar? Schuld alleen interessant bij eigen woning!

Was vroeger de rente van elke lening aftrekbaar, sinds 2001 is voor particulieren alleen de rente van de lening aftrekbaar voor uw huis en eventueel voor de verbetering daarvan. Daarmee is het hebben van schulden veel duurder geworden. Eigenlijk is het alleen nog interessant om een lening voor een huis af te sluiten. Maar of de hypotheekrente eeuwig aftrekbaar blijft, is nog maar de vraag.

Overigens is ook de periode beperkt waarin rente van de lening aftrekbaar is voor uw hypotheek. Mocht u dat vroeger blijven doen zolang u hypotheekrente betaalde, nu is de rente over de lening aftrekbaar gedurende maximaal dertig jaar. Zeker als u tussentijds verhuist naar een duurdere woning moet u hiermee rekening houden. Uw lening is hoger geworden, maar (deels) minder lang aftrekbaar!

Nieuwe hypotheek sinds 2013

Heeft u in of na 2013 een hypotheek afgesloten? Dan is de lening lening alleen aftrekbaar als u het een annuïteiten- of lineaire hypotheek is. Dat betekent dat u de lening binnen een periode van dertig jaar geheel moet aflossen. Meer hierover leest u in de artikelen over hypotheekvormen en hypotheekrenteaftrek.

Bijleenregeling: niet per definitie hele lening aftrekbaar voor de hypotheek

Als u uw huis met winst verkoopt en een ander huis terugkoopt, dan gaat de fiscus er vanuit dat u de overwaarde gebruikt voor de aankoop van de woning. Doet u dit niet en sluit u een lening af voor de gehele koopprijs, dan is niet alle hypotheekrente aftrekbaar. Dit heet de bijleenregeling.

Gaat u samenwonen in een nieuwe koopwoning of  in de koopwoning van één van beiden?  Laat u dan altijd goed voorlichten door een financieel planner. Voor samenwonenden kan het tijdstip dat u officieel gaat samenwonen bepalend zijn voor een optimale hypotheekrente-aftrek.

Scheiden: aftrekbaarheid lening kan minder opleveren

Als u gaat scheiden, dan kan dat negatieve gevolgen hebben voor het voordeel dat u hebt van de aftrekbaarheid u uw lening. Als fiscaal partners van elkaar kon u schuiven met uw inkomsten en uitgaven. Door hiervan handig gebruik te maken, werd de lening aftrekbaar van het hoogste inkomen. Na een scheiding valt u echter vaak in een lager belastingtarief. Meer over fiscaal partnerschap leest u hier.

Hebt u uw woning na uw scheiding verkocht en koopt u binnen drie jaar een andere woning? Dan moet u rekening houden met de bijleenregeling (zie hierboven)

Beter sparen of beleggen dan lenen

Eigenlijk is sparen of beleggen in de meeste gevallen beter en financieel interessanter dan lenen. Maar een lening kan een noodzaak of een overweging zijn. In dat geval kan Faijdherbe, Vereijken & Van der Linde u helpen om de consequenties ervan duidelijk in kaart te brengen en te beoordelen of uw lening aftrakbaar is.