Meer rendement met gespreide depositoportefeuille

Wilt u niet beleggen maar toch rendement behalen op uw spaargeld? Dan kan deposito sparen een interessant alternatief zijn. U zet uw geld dan voor een bepaalde tijd vast en krijgt hiervoor meer rente dan op een spaarrekening. Over het algemeen geldt: hoe langer uw vermogen vaststaat, hoe hoger de rente. Een gespreide depositoportefeuille gaat een stap verder en kan interessant zijn als u het geld in de toekomst niet allemaal op hetzelfde moment nodig hebt of als u hogere bedragen wilt inleggen.

Met een gespreide depositoportefeuille creëert u zelf een soort alternatieve obligatieportefeuille. Het grote voordeel is dat u geen aan- en verkoopkosten hebt. Het nadeel is dat u een boete moet betalen als u uw geld eerder uit de gespreide depositoportefeuille wilt halen.

Ook geld dat vastzit in een deposito of een gespreide depositoportefeuille valt onder het depositogarantiestelsel. Gaat de bank failliet, dan vergoedt de staat per rekeninghouder maximaal€ 100.000. De kans bestaat echter dat de regering dit bedrag op termijn verlaagt. Houd hier rekening mee als u besluit een gespreide depositoportefeuille op te bouwen.

Gespreide depositoportefeuille 1: verschillende looptijden

Met deze vorm van een gespreide depositoportefeuille verdeelt u uw inleg over deposito’s met verschillende looptijden. Stel, u heeft € 70.000 spaargeld en u gaat over vier jaar met pensioen. U wilt u spaargeld dan gebruiken als aanvulling op uw AOW en eventuele pensioenuitkering.

U heeft echter niet het gehele bedrag op één moment nodig en kunt er dus voor kiezen om uw spaargeld te spreiden over bijvoorbeeld zeven deposito’s met een looptijd van respectievelijk vier, vijf, zes, zeven, acht, negen en tien jaar. U ontvangt dan vanaf het moment dat u met pensioen bent zeven jaar lang eenzevende deel van uw inleg plus een steeds hoger rendement.

Gespreide depositoportefeuille 2: vaste looptijd, verschillende banken

Heeft u veel vrij vermogen waarop u rendement wilt behalen maar wilt u ook de zekerheid van het depositogarantiestelsel? Dan kunt u ervoor kiezen om een gespreide depositoportefeuille op te bouwen waarbij de looptijd weliswaar gelijk is, maar u gebruik maakt van de producten van verschillende banken.

Stel, u heeft een aanzienlijk kapitaal in handen gekregen maar wilt nog tien jaar doorwerken en daarna een tweede huis in het buitenland kopen. Tot die tijd heeft u het geld niet nodig. Dan kan deze opbouw van een gespreide depositoportefeuille een aantrekkelijk en veilig alternatief zijn.

Optimaal rendement

Of een gespreide depositoportefeuille voor u de beste oplossing is, hangt af van uw wensen en uw verdere financiële situatie. Heeft u vrij vermogen en wilt u daar optimaal rendement op behalen? Maak dan een afspraak met Faijdherbe, Vereijken & Van der Linde en wij brengen al uw inkomens- en vermogensonderdelen bij elkaar zodat u de beste keuze kunt maken.