Zilvervloot sparen: extra rendement voor jonge spaarders

Sinds september 2012 kunnen kinderen en tieners tot 18 jaar weer Zilvervloot sparen. Deze manier van sparen met bonus was tot in de jaren ’90 erg populair. In 1992 verdween Zilvervloot sparen omdat de Jeugdspaarwet werd ingetrokken. Inmiddels zijn er in de politiek stemmen opgegaan om Zilvervloot sparen nieuw leven in te blazen om zo sparen onder jongeren te stimuleren. SNS Bank en RegioBank hebben hierop een voorschot genomendoor Zilvervloot sparen te herintroduceren.

Het oorspronkelijke Zilvervloot sparen is in 1958 geïntroduceerd met het doel om kinderen en tieners te leren omgaan met geld. De overheid stimuleerde jongeren om te sparen door hen op hun 18e verjaardag een bonus van 10 procent over het bij elkaar gespaarde geld te geven.

Zilvervloot sparen, hoe werkt het?

Het voordeel van Zilvervloot sparen is ook nu weer dat uw kind naast een variabele spaarrente een bonus krijgen over het geld dat ze jaarlijks inleggen op hun rekening. Die bonus kan oplopen tot 1.080 euro.

Elk kind tussen de 0 en 18 jaar kan meedoen aan Zilvervloot sparen. De rekening wordt opgeheven op de 18e verjaardag. Per kalenderjaar mag er maximaal 600 euro worden ingelegd. Over de totale inleg gedurende de looptijd krijgt uw kind voor elk jaar dat er is gespaard 1 procent bonusrente, op voorwaarde dat dit geld aan het einde van de looptijd nog op de rekening staat. Die bonusrente bedraagt echter maximaal 10 procent.

Rekenvoorbeelden Zilvervloot sparen

Een kind voor wie de (groot)ouders direct na de geboorte gaan Zilvervloot sparen met een jaarinleg van 600 euro, spaart in 18 jaar 10.800 euro exclusief de rente. De bonus is 10 procent van dit bedrag, dus 1.080 euro.
Een kind dat op zijn 10e begint met Zilvervloot sparen en elk jaar 400 euro inlegt, spaart 3.200 euro exclusief rente. De bonus bonus is dan 8 procent van 3.200 euro, dus 256 euro.

Zilvervloot sparen: voor- en nadelen

De bonus is natuurlijk het grootste voordeel dat Zilvervloot sparen biedt. Maar die bonus wordt alleen uitgekeerd als het geld tot de 18e verjaardag op de rekening van uw kind blijft staan. Is de rekening op dat moment leeg, dan keert de bank geen bonus uit. Ook over opnames die tussendoor zijn gedaan, ontvangt uw kind geen bonus. Verder is de spaarrente variabel en niet vast, zoals bijvoorbeeld bij deposito-sparen.

Toch is Zilvervloot sparen volgens de Consumentenbond op dit moment de meest rendabele manier voor kinderen om te sparen. Concurrerende jongerenrekeningen blijven achter in de berekeningen die de belangenvereniging in het najaar van 2012 heeft gemaakt.

Zilvervloot sparen en schenkingsbelasting

Als u geld stort op de spaarekening van uw (klein)kind, dan ziet de fiscus dit als een schenking. Per jaar heeft u hiervoor een vrijstelling. Zowel voor grootouders als voor ouders valt de maximale jaarinleg van Zilvervloot sparen hier ruim binnen. Schenkt u ook nog op een andere manier? Houd dan rekening met de drempelbedragen voor belastingvrij schenken aan kinderen. Faijdherbe, Vereijken & Van der Linde kan u hierbij helpen.