Als u gaat samenwonen, is het verstandig om uw relatie officieel vast te leggen. Dat kan door een samenlevingscontract te laten opstellen of door een geregistreerd partnerschap aan te gaan.

Net als trouwen heeft samenwonen gevolgen voor uw financiële situatie. U deelt immers een huishouden en maakt kosten voor uw woning, nuts-voorzieningen en de dagelijkse boodschappen. Maar als u niets vastlegt, verandert er voor de wet niets aan uw status en blijft u juridisch gezien alleenstaand.

Gezamenlijk eigendom

Dat betekent onder andere dat u volgens de wet geen rechten en plichten heeft ten opzichte van elkaar. U heeft daardoor ook geen gezamenlijke eigendommen, tenzij dit uitdrukkelijk is vastgelegd in een notariële acte. Ook geldt er geen onderhoudsplicht en is er dus ook geen sprake van recht op partneralimentatie als u besluit uit elkaar te gaan.

Erfenis

Als u ongehuwd samenwoont zonder geregistreerd partnerschap en elkaars erfgenaam wilt zijn, moet u dat expliciet vastleggen in een testament. Een samenlevingscontract biedt hier geen uitkomst, omdat het niet mogelijk is om elkaar hierin tot erfgenaam te benoemen. Indien u niets regelt, gaat bij overlijden van één van de partners de erfenis niet naar de langstlevende partner, maar naar de naaste verwanten van de overledene.

Pensioen

Voor het pensioen geldt precies hetzelfde. Als er niets op papier staat, hebben samenwonende partners geen recht op – een deel van – elkaars pensioen. Dat geldt niet alleen voor het ouderdomspensioen, maar ook voor het nabestaandenpensioen.

Geen fiscaal partner

Verder kunnen samenwoners die niets op papier hebben laten zetten geen fiscaal partner van elkaar zijn. Dat betekent dat ze niet kunnen profiteren van elkaars fiscale ruimte en de mogelijkheid om te schuiven met aftrekposten. Overigens kunnen zij wel elkaars toeslagpartner zijn, bijvoorbeeld voor de huurtoeslag.

Wat moet u regelen?

Woont u samen of gaat u binnenkort samenwonen en wilt u weten wat voor u de beste vorm is? Faijdherbe, Vereijken & Van der Linde geeft praktische tips en helpt u om uw alternatieven helder op een rij te zetten.