Krijgt u alimentatie of moet u juist aan uw ex-partner betalen? Als u partneralimentatie betaalt of als uw ex-partner in het koophuis woont dat (deels) uw eigendom is, dan mag u de betaalde alimentatie en de kosten van onderhoudsverplichtingen aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting. Dat geldt ook onder voorwaarden ook voor de kinderalimentatie die u betaalt voor kinderen jonger dan 21 jaar.

Krijgt u alimentatie en/of woont u in een huis dat voor een deel het eigendom is van uw ex-partner? In dat geval moet u dit opgeven als inkomen. En wanneer komt u eigenlijk in aanmerking voor partner- en kinderalimentatie?

Alimentatie wetgeving verandert waarschijnlijk

De alimentatie wetgeving verandert naar verwachting op korte termijn. Met name de wetgeving voor alimentatie van ex-partners wordt sterk versoberd. Zowel VVD, PvdA, D66 als PVV hebben al in 2012 voorstellen ingediend om de alimentatie wetgeving op dit punt aan te passen.

Alle voorstellen voor de nieuwe alimentatie wetgeving pleiten voor inkorting van de duur van de partneralimentatie. Die zal in de toekomst in de meeste gevallen nog maximaal vijf jaar bedragen. Binnen de bestaande wetgeving is dat nog maximaal twaalf jaar.

Wie slechts enkele jaren getrouwd is geweest of als geregistreerd partners heeft samengewoond, krijgt in de nieuwe plannen nog korter of in het geheel geen alimentatie. De wetgeving zou een uitzondering willen maken voor huwelijken en geregistreerd partnerschappen die langer dan vijftien jaar hebben geduurd en waarvan één van de partners gedurende die tijd niet heeft gewerkt. De maximale duur zou in die gevallen tien jaar zijn.

Alimentatie wetgeving en hoogte partneralimentatie

Voor de hoogte van de partneralimentatie stelt de PVV geen wijzigingen voor. VVD, PvdA en D66 willen de jaarlijks indexatie afschaffen en de invloed van nieuwe partners niet langer laten meewegen. Verder stellen de drie partijen voor dat in de nieuwe alimentatie wetgeving de afkoop van partneralimentatie mogelijk is.

Alimentatie wetgeving: de financiële gevolgen

Een scheiding heeft veel financiële consequenties. Naast de kosten van de scheiding zelf moeten ex-partners rekening houden met grote veranderingen in hun inkomsten- en vermogensplaatjes. De nieuwe alimentatie wetgeving zal dit nog versterken.

Hoe deze veranderingen precies uitpakken, verschilt van geval tot geval. Is er sprake van een eigen woning? Hebben beide ex-partners een inkomen? Is er gemeenschappelijk vermogen? Wat is er vastgelegd in de (huwelijks)voorwaarden?

Faijdherbe, Vereijken & Van der Linde kan u adviseren en helpen om op alle geldzaken die spelen bij een scheiding op een rij te zetten. Van de verdeling van het vermogen en de kosten van de kinderen tot partneralimentatie en uw pensioenrechten. Ook beantwoorden wij de vraag of u in het huis kunt blijven wonen en rekenen wij voor u uit hoe hoog uw inkomen in de toekomst zal zijn.