Kinderalimentatie: zelf afspraken maken, maar rechter bepaalt

Als u en uw partner gaan scheiden en u samen kinderen heeft die jonger zijn dan 21 jaar, moet u afspraken maken over de – hoogte van de – kinderalimentatie. U heeft immers niet alleen een onderhoudsplicht voor elkaar, maar ook voor uw kinderen. Hoe hoog die kinderalimentatie is, hangt af van uw draagkracht. Maar wat u ook afspreekt, de rechter heeft het laatste woord.

Volgens de wet zijn beide ouders verplicht om hun kinderen naar draagkracht te onderhouden. De overheid gaat ervan uit dat ouders die uit elkaar gaan hier zelf goede afspraken over kunnen maken. Die afspraken moet u vastleggen in een ouderschapsplan, dat door de rechter wordt beoordeeld.

Dat gebeurt door het afgesproken bedrag te toetsen. Aansluitend staat het de rechter vrij om een hoger bedrag vast te stellen dan dat u heeft afgesproken omdat hij of zij van mening is dat het afgesproken bedrag niet voldoende is om uw kind(eren) te onderhouden en op te voeden.

Kinderalimentatie vaak maatwerk

In de praktijk blijkt dat het vaststellen van de hoogte van de bedragen vaak zeer specifiek is. Want hoewel er geen wettelijk minimumbedrag bestaat voor de kinderalimentatie, moet uw kind ook na de scheiding alles kunnen blijven doen dat het daarvoor deed.

Als uw dochter of zoon nu bijvoorbeeld lid is van een sportvereniging en muziekles krijgt, moet dit ook na de scheiding financieel mogelijk blijven. Daarom is ook het vaststellen van de juiste bedragen voor de kinderalimentatie vrijwel altijd maatwerk.

Kinderen boven de 18

Kinderen boven de 18 zijn meerderjarig en dus volgens de wet zelf handelingsbevoegd. De kinderalimentatieplicht loopt echter door tot hun 21ste. Daarom moet de betalende ouder afspraken over – de hoogte van – de kinderalimentatie vanaf de18e verjaardag van zijn of haar kind niet langer met de ex-partner maken, maar met het kind zelf.

Indexatie

De bedragen die u heeft afgesproken voor de kinderalimentatie worden jaarlijks geïndexeerd. In november stelt de overheid het percentage vast waarmee de bedragen het jaar daarop veranderen.

Veranderingen in 2015

Op 1 januari 2015 heeft de overheid een aantal wijzigingen doorgevoerd, die reden kunnen zijn voor een herziening van de kinderalimentatie. Zo is het sinds die datum niet langer mogelijk om betaalde kinderalimentatie af te trekken bij uw aangifte Inkomstenbelasting.

Wel kunnen  alleenstaande ouders sinds dit jaar gebruikmaken van een hoger kindgebonden budget. Dit bedrag mag in mindering gebracht worden op de behoefte van de kinderen. Hierdoor is verlaging van de kinderalimentatie in veel  gevallen mogelijk.

Advies

Gaat u scheiden en heeft u kinderen? Zet alle financiële gevolgen van de scheiding dan in een zo vroeg mogelijk stadium op een rij. Naast zaken als partner- en kinderalimentatie verandert er namelijk nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan de hoogte van de inkomstenbelasting en het recht op toeslagen.

Faijdherbe, Vereijken & Van der Linde kan u op zo’n moment helpen uw (nieuwe) financiën op een rij te zetten. Niet alleen voor uw situatie direct na de scheiding, maar ook voor de jaren daarna. En dat geeft financiële rust in een emotionele en vaak vervelende periode.