Partneralimentatie kunt u aanvragen als u bent gescheiden en geen of weinig inkomen heeft. U bent namelijk wettelijk verplicht om elkaar ook na de scheiding te onderhouden. Dit geldt als u was getrouwd of een geregistreerd partnerschap had.

Bij een scheiding is naast het emotionele aspect ook de inkomensvraag belangrijk. Vragen over het al dan niet aanhouden van de eigen woning spelen daarin een rol, maar ook of er sprake is van partneralimentatie en zo ja, hoe hoog deze dan is.

Maximale duur recht op partneralimentatie

Als u na een scheiding recht heeft op partneralimentie, dan is dit waarschijnlijk niet voor de rest van uw leven is. Bij scheidingen die zijn uitgesproken na 1 juli 1994 heeft u nu nog maximaal twaalf jaar recht op partneralimentatie. Was u korter dan vijf jaar getrouwd en zijn er geen kinderen, dan is de duur van het recht op partneralimentatie maximaal de duur van het huwelijk.

Als degene die partneralimentatie ontvangt hertrouwt of gaat samenwonen, vervalt het recht op deze bijdrage. En als in een echtscheidingsconvenant een bepaalde periode is afgesproken, wordt het betalen van partneralimentatie na de afgesproken einddatum stopgezet.

Bedenk ook dat partneralimentatie afhankelijkheid van uw ex betekent. U bent overigens niet verplicht om uw recht op partneralimentatie te claimen. Zeker vermogenden zien daarom vaak af van partneralimentatie. Ook kunt u ervoor kiezen om de partneralimentatie in één keer te laten afkopen met een overeengekomen bedrag.

Hoogte partneralimentatie bepalen

In de berekening voor de hoogte van de partneralimentatie zijn het inkomen, het vermogen en de lasten het uitgangspunt om het maandbedrag te bepalen. Maar de rechter kijkt bij het vaststellen van de hoogte van de partneralimentatie ook naar de leefstijl en neemt die mee in zijn uitspraak. Dit heet het behoefteprincipe.

Ook kinderen hebben recht op alimentatie. Dat loopt door tot hun 21e. Als ze tussen hun 18e en 21e werken of studiefinanciering ontvangen, kan dit tot een korting leiden.

Wilt u weten wat de gevolgen van een scheiding zijn voor uw inkomen en vermogen? Vraag ons om advies.